SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: 200300007
200300007
Inleiding Sociologie
Cursus informatieRooster
Cursuscode200300007
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Sociale Wetenschappen; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Sociologie;
Contactpersoonprof. dr. F.A. van Tubergen
Telefoon+31 30 2533809
E-mailf.vantubergen@uu.nl
Docenten
Docent
J van der Ploeg
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. F.A. van Tubergen
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. F.A. van Tubergen
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
1  (31-08-2020 t/m 06-11-2020)
Aanvangsblok
1
TimeslotAB: Zie 'Help'
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 02-06-2020 t/m 28-06-2020
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureniet van toepassing
Cursusdoelen
Het doel van de cursus is tweeledig. Ten eerste is het doel van de cursus dat je inleidende kennis verkrijgt over drie kernelementen van de sociologische wetenschap, namelijk: sociologische Problemen (P), sociologische Theorieën (T) en sociologisch Onderzoek (O). Dat betekent dat je de belangrijkste problemen, concepten, theorieën, perspectieven, methoden en bevindingen uit de sociologie leert kennen. Ten tweede is het doel van de cursus dat je zelf leert denken en analyseren als een socioloog, dat je met andere woorden zelf in staat bent om een sociaal vraagstuk op een wetenschappelijke manier te analyseren. Aan het einde van deze cursus ben je in staat de opgedane kennis over de drie kernelementen (P,T,O) te reproduceren, te begrijpen en toe te passen.
Inhoud
Deel I. Leren denken als een socioloog
In het eerste deel gaan we in op het ‘leren denken als een socioloog’, en de algemene regels die sociologen hanteren bij het uitoefenen van hun vak. Welke vragen stellen sociologen, en hoe verschilt sociologie van andere disciplines zoals psychologie en economie? Wat zijn eigenlijk goede, zinnige sociologische vragen? Wat zijn sociologische theorieën, perspectieven en stromingen? En wat maakt dat we de ene theorie beter vinden dan de andere? Welke data en methoden gebruiken sociologen in hun onderzoek? En wat zijn de voor- en nadelen van dergelijke methoden? In dit deel doe je kennis op over het stellen van sociologische vragen, over theorieën en goede wetenschap, en over empirisch onderzoek. Je leert de drie hoofdthema’s van de sociologie kennen, je leert goede sociologische vragen te stellen (P), je leert hoe je hypothesen kan afleiden uit theorieën (T) en je leert meer over verschillende methoden van sociologisch onderzoek (O).
 
Deel II. Overkoepelende thema’s: Cultuur, Sociale relaties (cohesie) en Ongelijkheid
In het tweede deel van de cursus gaan we dieper in op de drie grotere thema’s die centraal staan in de sociologie. Sociologen onderzoeken veel verschillende sociale vraagstukken, maar vatten deze samen onder drie meer algemene thema’s, te weten: cultuur, sociale relaties (cohesie) en sociale ongelijkheid. Elke week wordt een introductie op een thema gegeven. Dit bestaat uit een uiteenzetting van de verschillende concepten die bij het desbetreffende thema horen, maar ook bespreking van maatschappelijke trends, theorieën en bevindingen.
 
Deel III. Sociologische onderwerpen: immigratie, modernisering en religie
In het derde en laatste deel van de cursus zullen we dieper ingaan op enkele sociale vraagstukken, namelijk immigratie/integratie, modernisering en religie. Er wordt veel gesproken over deze onderwerpen, in de media en in het publieke debat, maar wat leert ons sociologisch onderzoek? We zullen het leren denken als een socioloog (deel I van de cursus) en de overkoepelende thema’s (deel II van de cursus) toepassen om vraagstukken omtrent immigratie/integratie, modernisering en religie beter te leren begrijpen.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Literatuur
Van Tubergen, Frank. Introduction to Sociology. New York en Abingdon: Routledge. ISBN: 9780815353850 (paperback).
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Klassiek hoorcollege en/of weblectures.
Zie voor meer informatie de cursushandleiding.

Inzage

Werkcollege

Algemeen
Zie voor meer informatie de cursushandleiding.

Bijdrage aan groepswerk
Studenten dienen tenminste 80% van de bijeenkomsten aanwezig te zijn.

Werkgroep

Bijdrage aan groepswerk
Studenten dienen tenminste 80% van de bijeenkomsten aanwezig te zijn.

Toetsen
Digitale toets
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Digitale tussentoets (30%) en digitale eindtoets (70%).

SluitenHelpPrint
Switch to English