CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: 200300004
200300004
Familysociology: trends, theory and quantitative researcs
Course infoSchedule
Course code200300004
ECTS Credits7.5
Category / Level3 (3 (Bachelor Advanced))
Course typeCourse
Language of instructionDutch
Offered byFaculty of Social Sciences; Undergraduate School Sociale Wetenschappen; Sociologie;
Contact personOnderwijs Sociologie
Telephone030-2532101
E-mailonderwijs.sociologie@uu.nl
Lecturers
Lecturer
dr. K.H. Begall
Feedback and availability
Other courses by this lecturer
Course contact
Onderwijs Sociologie
Other courses by this lecturer
Lecturer
dr. A. Poortman
Feedback and availability
Other courses by this lecturer
Teaching period
4  (23/04/2018 to 29/06/2018)
Teaching period in which the course begins
4
Time slotD: D (WED-afternoon, Friday)
Study mode
Full-time
RemarkHet vak bevat een sterk kwantitatief onderzoeks element.
Enrolment periodfrom 30/10/2017 up to and including 26/11/2017
Enrolling through OSIRISYes
Enrolment open to students taking subsidiary coursesYes
Pre-enrolmentNo
Post-registrationYes
Post-registration openfrom 22/01/2018 up to and including 23/01/2018
Waiting listNo
Course placement processniet van toepassing
Course goals
  • Verwerven van kennis over de veranderende rol van families in onze samenleving en de verschillende sociaal-wetenschappelijke verklaringen daarvoor
  • Het kunnen lezen, beschrijven en interpreteren van kwantitatieve empirische gegevens, tabellen en grafieken over sociaal-demografische onderwerpen
  • Het kunnen toepassen van sociaal-wetenschappelijke theorieën om empirische gegevens te duiden en verklaren
  • Het kunnen afleiden en formuleren van toetsbare hypothesen
  • Het kunnen toetsen van hypothesen met behulp van statistische analyses, i.h.b. regressie analyse, op een grootschalige dataset, inclusie data manipulatie in SPSS
  • Het op een wetenschappelijke wijze rapporteren over het de resultaten van het onderzoek
Content
Allereerst geeft deze cursus een overzicht van de belangrijkste thema’s binnen de familiesociologie, zoals trouwen, kinderen krijgen, scheiden, en huishoudelijke taakverdeling. Per thema gaan we in op een beschrijving van het desbetreffende verschijnsel (bijv. de verdeling van taken tussen man en vrouw) over een langere tijdsperiode (i.e., trends), als wel de theoretische verklaringen hiervoor. Daarbij worden deze ontwikkelingen en verklaringen geïllustreerd aan de hand van bevindingen uit kwantitatief empirisch onderzoek.
Ten tweede voeren studenten zelf een kwantitatief onderzoek uit op een familie-sociologisch thema, waarover zij op wetenschappelijke wijze rapporteren.

Studenten maken daarbij gebruik van een bestaand databestand. Hiervoor is kennis van SPSS en regressie analyse nodig (Bij voorkeur op niveau 3). Het wordt aangeraden deze cursus niet gelijktijdig maar voorafgaand aan het Bachelor project te doen.

Eindtermen
Deze cursus draagt bij aan het behalen van de volgende eindtermen:

Probleem/Theorie:  
1b        De hoofdproblemen/thema’s van de sociologie.
1c        Belangrijkste theoretische tradities in de sociologie en inhoud van belangrijke theorieën; kennis van gezaghebbende empirische bevindingen en besef van hun relevantie.
1e        Hypothesen afleiden uit bestaande sociologische theorieën die een antwoord bieden op de geformuleerde vragen of nieuwe theorieën bedenken die een antwoord kunnen bieden.
1g        Bepalen hoe sterk een voorgestelde oplossing/theorie in het licht van logische consistentie en/of empirische bevindingen.
 
Onderzoek:
2b        Theorieën in passende onderzoeksopzet toetsen en adequate analysetechnieken kiezen en toepassen; conclusies trekken.
 
Academische vaardigheden:
4a        Beschikken over algemene professionele en academische vaardigheden met betrekking tot de Nederlandse en de Engelse taal
4b        Teksten lezen: begrip en interpretatie; hoofd- en bijzaken onderscheiden.
4c        Kunnen in woord op het niveau van een beginnend academisch professional rapporteren zodanig dat een algemeen publiek het belang begrijpt van hetgeen wordt geschreven
4d        Kunnen mondeling presenteren, discussiëren, helder formuleren en adequaat rapporteren;
4e        Hebben het vermogen zelfstandig te werken en zelfstandig hun werk te plannen.
4f        Kunnen actief deelnemen aan groepsdiscussies, constructief commentaar geven en in kleine groepen samen werken;
4g        Relevante informatie opzoeken en selecteren in de bibliotheek en op internet; ICT gebruiken.
Competencies
-
Entry requirements
You must meet the following requirements
  • Completed all course modules listed below
    • Research methods and statistics 2 (201100024)
Prerequisite knowledge
Actieve en passieve kennis van regressie-analyse wordt verondersteld.
Required materials
Manual
Zie voor meer informatie de cursushandleiding.
Instructional formats
Access

Computer practical

Lecture

Tutorial

Class session preparation
Bestuderen literatuur en maken van opdrachten.

Tests
Final result
Test weight100
Minimum grade5.5

Assessment
Paper (50%) en tentamen (50%). Zie voor meer informatie de cursushandleiding.

CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal