SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: INFOB1PICA
INFOB1PICA
Informatica introductieproject
Cursus informatie
CursuscodeINFOB1PICA
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen

Het Informatica introductieproject heeft de volgende leerdoelen:

 • In het project doe je ervaring op met de basis wetenschappelijke methode van de informatica:
  • je analyseert een information processing probleem
  • je modelleert en ontwerpt een oplossing
    
  • je realiseert het ontwerp, waarmee getoetst wordt of het ontwerp haalbaar is, door een implementatie, het gebruik van een bestaand pakket, of anderszins
    
  • je evalueert de resultaten
 • Je kunt projectmatig werken:
   
  • samenwerken in teamverband
    
  • plannen van werkzaamheden
    
  • systematisch/methodisch te werk gaan
    
  • professionele houding (afspraken nakomen, aan deadlines houden, etc.)
    
  • geven, ontvangen, en verwerken van feedback
    
 • Je kunt je werk presenteren
   
  • in woord
    
  • in geschrift
    
  • met behulp van audiovisuele middelen
Toetsvorm
Tijdens de cursus werk je in groepsvorm. Je inzet en bijdrage aan de groep en/of het project worden beoordeeld door een coach, waarbij reflectie van belang is. Je eindcijfer is afhankelijk van je inzet, hoe goed je samenwerkt met je teamgenoten en het uiteindelijke product.

Inhoud
Dit introductieproject is specifiek voor eerstejaars studenten die het bachelor programma Informatica volgen.

Tijdens het project wordt er een Informatica gerelateerd product ontwikkeld in een team van ongeveer 6 studenten. Van deelnemers wordt verwacht dat ze het vak Imperatief programmeren hebben gevolgd en kunnen programmeren in C#.

Het project is gericht op eerstejaars studenten, aan het begin van hun opleiding, en bereidt hen voor op de vakken die nog zullen volgen. Het project is daarom niet geschikt als keuzevak voor externe studenten, of voor ouderejaars studenten. Wil je als ouderejaars desondanks meedoen aan het project, dan moet je voor aanvang door middel van zelfstudie je kennis van o.a. C# op het vereiste niveau brengen.

Het introductieproject Informatica heeft de volgende doelstellingen:
 • Inzicht bieden in de complexiteit en de breedte van de informatica om zo een kader te creeren waarbinnen je onderdelen uit latere vakken kunt plaatsen, en om interesse voor die vakken verkrijgen.
 • Meer ervaring opdoen in het programmeren in het algemeen.
   
 • Leren hoe technologie invloed kan hebben op ontwerp en ontwikkeling.
   
 • De eerste stappen zetten in de ontwikkeling van de voor een informaticus benodigde communicatieve, reflectieve, samenwerkings- en managementvaardigheden door middel van samenwerking in een (klein) team.
   
 • Een oriĆ«ntatie bieden op de beroepspraktijk.
Werkvorm
Hoorcolleges en projectgroepen.

De belangrijkste werkvorm is zelfwerkzaamheid van het team.

Het team krijgt daarnaast ondersteuning door middel van
 • regelmatige projectbijeenkomsten met de coach
 • enkele hoorcolleges
   
 • consults met studentassistent en eventueel met experts
  • Het team zal de voortang en het resultaat tonen bij een tussenpresentatie en een afsluitend symposium.
Inhoud

NB Het Nederlands wordt als voertaal gebruikt in de colleges, de communicatie en de toetsing van deze cursus, tenzij betrokken docenten deze taal onvoldoende beheersen. Het gebruikte cursusmateriaal zal typisch Engelstalig zijn.

Dit introductieproject is specifiek voor eerstejaars studenten die het bachelor programma Informatica volgen.

Het vak combineert Nederlands en Engels als voertaal.
De colleges worden gegeven in het Nederlands, maar al het schriftelijk werk moet in het Engels zijn, inclusief presentaties van studenten. Materiaal voor het vak is in het Engels geschreven.

Tijdens het project wordt er een Informatica gerelateerd product ontwikkeld in een team van ongeveer 6 studenten. Van deelnemers wordt verwacht dat ze het vak Imperatief programmeren hebben gevolgd en kunnen programmeren in C#.

Het project is gericht op eerstejaars studenten, aan het begin van hun opleiding, en bereidt hen voor op de vakken die nog zullen volgen. Het project is daarom niet geschikt als keuzevak voor externe studenten, of voor ouderejaars studenten. Wil je als ouderejaars desondanks meedoen aan het project, dan moet je voor aanvang door middel van zelfstudie je kennis van o.a. C# op het vereiste niveau brengen.
 

Het introductieproject Informatica heeft de volgende doelstellingen:

 • Inzicht bieden in de complexiteit en de breedte van de informatica om zo een kader te creeren waarbinnen je onderdelen uit latere vakken kunt plaatsen, en om interesse voor die vakken verkrijgen.
 • Meer ervaring opdoen in het programmeren in het algemeen.
 • Leren hoe technologie invloed kan hebben op ontwerp en ontwikkeling.
 • De eerste stappen zetten in de ontwikkeling van de voor een informaticus benodigde communicatieve, reflectieve, samenwerkings- en managementvaardigheden door middel van samenwerking in een (klein) team.
 • Een orientatie bieden op de beroepspraktijk.

Werkvorm
Hoorcolleges en projectgroepen. Elke projectgroep bestaat uit een team van ongeveer 6 studenten uit dezelfde eerstejaars tutorgroep. Eventuele ouderejaars studenten worden verdeeld over de verschillende teams.


De belangrijkste werkvorm is zelfwerkzaamheid van het team.

Het team krijgt daarnaast ondersteuning door middel van

 • regelmatige projectbijeenkomsten met de begeleider
 • enkele hoorcolleges
 • consults met studentassistent en eventueel met experts

Het team zal het resultaat tonen bij een afsluitend symposium.

 


 

SluitenHelpPrint
Switch to English