SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: HHP2V17001
HHP2V17001
Goed in Geesteswetenschappen
Cursus informatie
CursuscodeHHP2V17001
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen
Het centrale doel van de cursus is om een multidisciplinair perspectief binnen de Geesteswetenschappen te ontwikkelen. Dit zal worden gerealiseerd door middel van de volgende drie subdoelen:
- verbreden van horizon,
- verdiepen van inzicht,
- reflecteren op de maatschappelijke relevantie van de Geesteswetenschappen
Inhoud
Deze cursus is bedoeld om zicht te krijgen op de verschillen tussen en overeenkomsten van de verschillende disciplines binnen de Geesteswetenschappen en beoogt daarmee bij te dragen aan de ontwikkeling van een ‘goede geesteswetenschapper’. Het onderscheid tussen disciplines, maar ook de eventuele overeenkomsten en raakvlakken, kun je het beste begrijpen en leren kennen wanneer een thema wordt onderzocht vanuit verschillende perspectieven. Elke week zal de student aan de hand van zelf aangedragen teksten een ander disciplinair perspectief op het cursusthema onderzoeken en dit bespreken in een door de studenten zelf geleid werkcollege. Daarnaast nodigen studenten een gastdocent uit om een lezing te geven over het cursusthema. Aan het einde van de cursus reflecteert de student op de meerwaarde en relevantie van het multidiscplinaire perspectief dat uit de disciplinaire colleges voortvloeit.  
SluitenHelpPrint
Switch to English