SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: HHP1V17001
HHP1V17001
Honours Terreinverkenning. Introductiecursus Humanities Honours Programme
Cursus informatie
CursuscodeHHP1V17001
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen
Doel van de cursus is beginnende studenten een verdiepend inzicht te bieden in de grondslagen, belangrijkste ontwikkelingen en toepassingen van het eigen vakgebied, maar ook in de specifieke wijze waarop dat vak in Utrecht wordt aangeboden. Daarnaast is doel om studenten te helpen kritisch na te denken over de inhoud van het eigen onderwijsprogramma en de verworven inzichten te kunnen toepassen in een klein onderzoeksproject.
 
Inhoud
De cursus bestaat uit twee delen. Het eerste deel, geprogrammeerd in blok 1, biedt aan de hand van literatuur, opdrachten en groepsdiscussie kritische reflectie op het eigen vakgebied. Het is georganiseerd per domein waartoe de opleiding van de student behoort. Het doel van dit deel van de cursus is studenten inzicht te bieden in de afbakening, uitgangspunten en toepassingen van het vakgebied dat ten grondslag ligt aan de eigen opleiding. In het tweede deel van Terreinverkenning, de tutorial, geprogrammeerd in blok 2, kiezen de studenten in kleinere groepen (of desgewenst en indien mogelijk individueel) een concreet project waarin ze hun eigen interesse binnen het vakgebied kunnen uitbouwen. De vorm van dit project is flexibel, en is bedoeld om de honoursleerlijnen te ondersteunen. Studenten kunnen bijvoorbeeld kiezen voor academische verdieping, door extra onderzoek te verrichten binnen een BA-cursus van hun reguliere opleiding (die bijvoorbeeld tot het Verdiepingspakket behoort), of voor multidisciplinaire verbreding dan wel maatschappelijk engagement in een project complementair aan de reguliere opleiding. Studenten nemen in de eerste week van blok 2 contact op met de tutorial-docent om een eerste opzet van het project te bespreken.
SluitenHelpPrint
Switch to English