SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DM-P-HPT
DM-P-HPT
Herpetologie
Cursus informatie
CursuscodeDM-P-HPT
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen
Het doel van dit keuzevak is de studenten een algemene kennis en inzicht te geven in de anatomie, fysiologie en functionele bouw en functie van reptielen en amfibieën. Hierbij horen de volgende cursusdoelen.
De student:
 • Herkent en heeft kennis over verschillende soorten, waardoor die goed advies kan geven over huisvesting, voeding en verzorging;
 • Kan de diversiteit van reptielen en amfibieën beschrijven, evenals hun evolutionaire plek ten opzichte van zoogdieren;
 • Herkent relevante organen in model reptiel- en amfibiesoorten;
 • Heeft kennis van de vorm en functie van orgaansystemen, en het verband hiervan met de keuze van habitat;
 • Kan de fysiologische processen van thermoregulatie, metabolisme, digestie, excretie, vloeistofbalans, circulatie, respiratie en reproductie uitleggen, evenals de verschillen hiervan ten opzichte van zoogdieren;
 • Kan verschillende reproductieprocessen en foktechnieken omschrijven;
 • Kan verschillende reptielsoorten hanteren op een gepaste klinische manier;
 • Kan verschillende klinische en diagnostische technieken gebruiken om een reptiel patiënt te evalueren en diagnosticeren;
 • Kan veel voorkomende ziekten in reptiel patiënten beschrijven;
 • Kan verschillende pathogenen beschrijven en deze diagnosticeren op basis van verkregen informatie en data;
 • Kan het gebruik van gepaste analgesie- en anesthesiemethoden beschrijven;
 • Kan de verschillende legale statussen van reptielsoorten beschrijven en weet hoe die de status van een onbekende soort kan vinden;
 • Kan eerste-hulp methoden in de klinische zorg van reptielen beschrijven;
 • Kan met heldere punten een reptiel patiënt verwijzen naar een expert.
Inhoud

Het doel van dit keuzevak is de studenten kennis te laten maken met de verschillende veterinair relevante aspecten van verschillende soorten reptielen en amfibieën. Een van de onderwerpen waar aandacht aan besteed zal worden is de huisvesting, voeding en verzorging. Fouten hierin kunnen namelijk vergaande gevolgen hebben. Er wordt dus uitgebreid stilgestaan bij de zoötechnische aspecten en de voeding. Bij veel liefhebbers ligt een hoge prioriteit bij een succesvolle reproductie van deze dieren. Binnen dit keuzevak zal aandacht besteed worden aan relevante aspecten met betrekking tot de reproductie. Er wordt aandacht besteed aan wettelijke aspecten, zoals bezitsbeperkingen, identificatie en registratie. De mondiale bedreiging wordt besproken aan de hand van een praktijkvoorbeeld. Het juist hanteren van verschillende soorten reptielen wordt beoefend, evenals het klinisch onderzoek. Enkele aanvullende klinische handelingen, zoals bloed- en faecesafname worden besproken. Er wordt aandacht besteed aan parasitaire aandoeningen (onder andere aan de hand van preparaten) en enkele virale aandoeningen. De mogelijkheden van anesthesie en pijnbestrijding zullen worden besproken. Een aantal belangrijke zoönosen en preventieve maatregelen passeren de revue.  

SluitenHelpPrint
Switch to English