SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DM-P-HPT
DM-P-HPT
Herpetologie
Cursus informatie
CursuscodeDM-P-HPT
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen
Het doel van dit keuzevak is de studenten een algemene kennis en inzicht te geven in de anatomie, fysiologie en functionele bouw en functie van reptielen en amfibieën. Verder maakt de student kennis met verschillende soorten reptielen en amfibieën. Herkennen en kennis van verschillende soorten is van belang om goed advies te geven over de huisvesting, voeding en verzorging. Fouten hierin kunnen vergaande gevolgen hebben. In dit keuzevak wordt daarom uitgebreid aandacht besteed aan de zoötechnische aspecten en de voeding. Bij veel liefhebbers ligt een hoge prioriteit bij een succesvolle reproductie van deze dieren. Binnen dit keuzevak zal aandacht besteed worden aan relevante aspecten met betrekking tot de reproductie. Er wordt aandacht besteedt aan wettelijke aspecten, zoals bezitsbeperkingen, identificatie en registratie. De mondiale bedreiging wordt besproken aan de hand van een praktijkvoorbeeld.
Het juist hanteren van verschillende soorten reptielen wordt geoefend, evenals het klinisch onderzoek. Enkele aanvullende klinische handelingen, zoals bloedafname en faeces afname worden besproken. Er wordt aandacht besteedt aan parasitaire aandoeningen (o.a. aan de hand van preparaten) en enkele virale aandoeningen. De mogelijkheden van anesthesie en pijnbestrijding zullen besproken worden. Een aantal belangrijke zoönosen en preventieve maatregelen passeren de revue
Inhoud

Het doel van dit keuzevak is de studenten kennis te laten maken met de verschillende veterinair relevante aspecten van reptielen en amfibieën. Uitgebreide doelstellingen worden per onderdeel beschreven in de studiewijzer.

SluitenHelpPrint
Switch to English