SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DM-P-EVD
DM-P-EVD
Euthanasie van dieren
Cursus informatie
CursuscodeDM-P-EVD
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen
De cursus omvat de volgende leerdoelen:
De student
 • Kan afwegingen omtrent euthanasie/doden maken in verschillende contexten/diersoorten
 • Heeft kennis van de fysiologie bij sterven/doden
 • Kan de keuze voor toepassing van sedativa, euthanasiemiddelen en dodingsmethoden onderbouwen
 • Kan de dood vaststellen en kan interveniëren bij onverwachte situaties
 • Kent ‘eindpunten’ en kan ze definiëren en gebruiken
 • Kent de wettelijke aspecten rondom euthanasie en doden van gehouden gezelschaps- en landbouwhuisdieren
 • Kan de ethische afwegingen benoemen en reflecteren op eigen standpunt
 • Is op de hoogte van sociaal psychologische aspecten en impact bij eigenaar
 • Is op de hoogte van sociaal psychologische aspecten en impact bij de dierenarts/zichzelf
 • Heeft kennis genomen van manieren van rouwverwerking en psychosociale belasting en begeleiding voor eigenaar en dierenarts
 • Kan effectief communiceren naar eigenaar en stakeholders omtrent euthanasie en doden van dieren
 • Heeft kennis van economische betekenis van euthanasie en doden van dieren voor de practicus als diereigenaar en kennis van de ‘markt’ rondom uitvaarten.
 • Kent de potentiële “kunstfouten” en praktische uitdagingen
 • Heeft kennis van veiligheid rondom euthanasie (ARBO en omstanders) en issues rondom biosecurity.
 • Kent de mogelijkheden en beperkingen van kadaverhandling
Inhoud

Euthanasie van dieren is een dagelijks onderwerp van gesprek in de veterinaire praktijk. Het zorgt ook met regelmaat voor vragen, want hoe voer je een euthanasie eigenlijk uit? Hoe ga je het gesprek aan over euthanasie en hoe kun je omgaan met de emoties die daarbij kunnen komen kijken?
Het doel van het keuzevak is om
1) je kennis te laten maken met de verschillende facetten van euthanasie van dieren en
2) je handvatten aan te reiken hoe je hiermee om kan gaan.

De thema’s die aanbod zullen komen zijn
1) wet- en regelgeving,
2) technische uitvoering van euthanasie,
3) ethiek rondom het doden van dieren,
4) communicatie en emotieregulatie,
5) ervaringen uit de praktijk.

We gaan aan de slag met zowel diersoortoverschrijdende vraagstukken, als vraagstukken die raken aan een specifieke context zoals bijvoorbeeld euthanasie bij een dierenasiel.

SluitenHelpPrint
Switch to English