SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DM-P-DH
DM-P-DH
Ezels (keuzecursus)
Cursus informatie
CursuscodeDM-P-DH
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen
Meer kennis, inzicht en praktische vaardigheden betreffende de ezelgeneeskunde in brede zin; als waardevolle aanvulling op het reguliere curriculum, toepasbaar in de veterinaire praktijk.
Inhoud
In Nederland zijn meer dan 3000 ezels geregistreerd bij het Ezelstamboek en er komen nog jaarlijks ezels bij. “Ezels zijn geen paarden met lange oren” (quote Ezelsociëteit). Ze hebben een hoge pijngrens en daardoor wordt de ernst van een aandoening bij ezels door (paarden)dierenartsen wel eens onderschat. Denk daarbij bijvoorbeeld aan koliekverschijnselen bij de ezel; deze zijn veel minder zichtbaar dan bij paarden.

Daarom is het belangrijk dat dierenartsen die ezels gaan behandelen goede kennis hebben over onder andere ezelgedrag, gewenste huisvesting, anatomie en fysiologie, klinische- en bloedparameters en farmacologie (verschillen met paard!) zodat een diagnose ook tot ezelspecifieke (be)handelingen kan leiden.

Aan bod komen onder meer normaal en afwijkend gedrag van de in Nederland gehouden ezels en de gewenste huisvesting. Maar ook beoordelen van het exterieur, het bekappen van hoeven en eerstelijns gebitsbehandelingen komen aan de orde. In dit keuzevak is er ook aandacht voor het klinisch en aanvullend onderzoek aan ezels. De te onderzoeken dieren staan voornamelijk bij de Ezelsociëteit te Zeist. Het is mede op verzoek van de Ezelsociëteit dat er meer aandacht is voor de ezel als gehouden dier binnen de Master Paard (en deels Landbouwhuisdieren en Gezelschapsdieren) en daarom zijn wij ter plaatse zeer welkom met onze studenten. Naast 12 hoorcolleges, (deels verzorgd door gastsprekers), 5 werkcolleges en 5 practica is er een onderzoeksopdracht (project), het Equiforum en een schriftelijke toets. Binnen de practica, het project en Equiforum is er expliciet aandacht voor professioneel gedrag.
 
SluitenHelpPrint
Switch to English