SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DM-P-DGM
DM-P-DGM
Dierenarts, Gezondheid en Maatschappij
Cursus informatie
CursuscodeDM-P-DGM
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen
Met het masterdiploma diergeneeskunde op zak kun je aan de slag als dierenarts. Als practicus, of als beleidsmedewerker, onderzoeker, of wat je maar wilt. Je bent student-af en een jonge startende professional. Je wilt vast een goede dierenarts zijn en je hebt zeker alle technische kennis en kunde in huis om dat ook te worden. Maar ‘goede dierenarts zijn’ kun je geenszins in je eentje. Je gaat straks werken met mensen; die mensen hebben verwachtingen van jou, en jij hebt verwachtingen van hen. Daarnaast heeft de samenleving als geheel verwachtingen, en stelt eisen, aan ‘de diergeneeskunde’ en aan de verzameling van dierenartsen. Andersom hebben wij als beroepsgroep verwachtingen van de maatschappij. Veranderingen in de maatschappij hebben invloed op hoe jij je vak kunt uitoefenen en jouw veterinaire handelingen hebben effecten op de maatschappij. 
Dit keuzevak belicht diverse aspecten van de interactie tussen dierenarts en maatschappij, en zoomt in en uit tussen het individu en het veel abstractere ‘de maatschappij’ en ‘one health’. De student verwerft door het volgen van dit keuzevak kennis en inzicht in het toekomstig werkveld. Vertaald naar de eindtermen van de studie verwerft de student competenties in diverse domeinen: communiceren, samenwerken, veterinaire volksgezondheid, persoonlijke ontwikkeling en professionaliteit, academisch denken en handelen.
Ik ben benieuwd, het is denk ik wel een uitdagende mix van onderwerpen maar het belicht zeker heel belangrijke aspecten van het werkveld die ik graag in de studie al reeds had geleerd!” (reactie van een van de docenten op de uitnodiging deel te nemen aan de cursus) 
Inhoud
Hoe ziet de ideale dierenarts eruit? Onze alumni zeggen (resultaten uit een enquête onder alumni, beantwoord door ongeveer 300 dierenartsen uit alle delen van het beroepsveld) dat de ideale dierenarts theoretische kennis en praktische attitude combineert met uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden, en empathisch is. Ook zeggen de alumni dat er (veel) meer over sociale en communicatieve vaardigheden in de studie aan bod moet komen. 

Deze cursus stipt een heleboel van deze sociale en communicatieve vaardigheden aan en zet die in een breder perspectief. Het plaatst de dierenarts en de diergeneeskunde in een context. Ga maar na: stel, er is iets niet goed gegaan en een ontevreden klant stapt uiteindelijk naar de tuchtrechter. Wat ging daaraan vooraf? Heb je een fout gemaakt of was er sprake van een misverstand? Had de klant wel begrepen wat jij uitlegde? Hoe weet je dat? Wat is eigenlijk fout, of goed, wat is kwaliteit? Gaat dat alleen over richtlijnen of ook over staan voor je vak? 
Andere voorbeelden zijn; ik ben er voor het dier, maar hoe doe ik dat, als de klant niet wil betalen? Wat zijn de parallellen met de geneeskunde, dokters staan veelal voor hetzelfde, hoe doen die dat? Wat is de impact van mijn veterinaire handelen, en ons veterinaire handelen als collectief? Hoe werken we effectief samen in een groep? Hoe bereiken we wat we willen, als beroepsgroep, als praktijk, als individu? Hoe houd ik lol in mijn vak in die spannende eerste jaren na het afstuderen? Wat zijn de veranderingen in de maatschappij die van invloed zijn op de dagelijkse praktijk? Wat kan onze veterinaire geschiedenis ons leren? En hoe ziet het veterinaire veld er eigenlijk uit? 
Dergelijke vragen en nog veel meer zijn onderwerpen van deze cursus. Onderwerpen als communicatie en kwaliteit staan hoog in het vaandel. 

Deze brede onderwerpen worden van verschillende perspectieven belicht door uiteenlopende gastcolleges en interessante opdrachten om de stof eigen te maken. Er zullen diverse gastdocenten komen spreken en discussiëren, van de academie, maar zeker ook uit de praktijk, vanuit de diverse veterinaire ondersteunende organisaties, en uit de gezondheidszorg. Zo kun je leren van hun blik op de diergeneeskunde, op jouw toekomstige vak, en andersom zul je zo zien waar je met de studie diergeneeskunde terecht kunt komen. 

Overkoepelende onderwerpen zijn: 
Week 1: Communiceren en samenwerken 
Week 2: One health: van denken naar doen
Week 3: Fouten, klachten, het VTC 
Week 4: Positie van de dierenarts, Kwaliteit van diergeneeskunde 
Week 5: Verschuivingen in de diergeneeskunde, sociaal-demografische veterinaire ontwikkelingen 

We sluiten alle onderwerpen af met een opdracht/presentatie/discussie.

 
SluitenHelpPrint
Switch to English