SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TC3V19001
TC3V19001
Kennis voor de samenleving
Cursus informatie
CursuscodeTC3V19001
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen
 • Studenten verwerven kennis over de maatschappelijke impact van GW-onderzoek en over de ethische, politieke en praktische aspecten van deze invloed,
 • Studenten ontwikkelen vaardigheden die nodig zijn voor het verrichten van maatschappelijk relevant onderzoek: werken buiten de grenzen van je eigen vakgebied of discipline, omgaan met complexiteit, onzekerheid en ongemak, werken vanuit een bewustzijn van je eigen waarden en van je positie in de wereld.
 • Studenten leren zich op een sensitieve en ethische manier te verhouden tot andersdenkende samenwerkingspartners,
 • Studenten leren om samen met maatschappelijke partners, docenten en medestudenten geesteswetenschappelijke inzichten te vertalen naar de behoeften van die partners en te reflecteren op hun eigen rol in dat proces
 • Studenten leren een projectplan waarin expertise uit hun eigne gw-vakgebied een herkenbare plaats heeft. Er is keuze tussen drie opties: 
 1. Een ondernemingsplan voor een bedrijf of een non-profit organisatie of
 2. Een onderzoek dat in samenspraak met een maatschappelijke partner wordt uitgevoerd of
 3. Een onderzoek dat in opdracht van een externe partner kan worden uitgevoerd. 
Inhoud
In deze cursus zoek je uit met welke organisaties of mensen buiten de wetenschap jij je academische kennis wilt delen, en hoe je dat kunt aanpakken.

Hoe kunnen geesteswetenschappers hun kennis en vaardigheden benutten in de samenleving? Hoe kunnen zij samenwerken met partners buiten de muren van de universiteit en actief inspelen op maatschappelijke behoeftes? Je maakt kennis met de volgende manieren waarop je je geesteswetenschappelijke expertise maatschappelijk kunt inzetten:
 • Cultureel ondernemerschap (Welke geesteswetenschappelijke kennis kun je als product of dienst aanbieden? Hoe vind je klanten voor jouw expertise en verhaal, hoe word je cultureel ondernemer?)
 • Community based research (Welke activisten en burgerinitiatieven wil je steunen met jouw onderzoek? Welke inzichten, kennis en vaardigheden uit jouw geesteswetenschappelijk vakgebied zijn van belang voor deze partners? Hoe zorg je dat je onderzoek doet mét zulke maatschappelijke partners, niet over of vóór hen?)
 • Opdrachtonderzoek (Hoe wordt wetenschappelijk onderzoek gefinancierd door externe partners zoals bedrijven, instellingen en particulieren? Hoe vind je opdrachtgevers en hoe leg je hen uit wat de waarde van jouw kennis en kunde is, en hoe kun je ze vinden?)
Als eindopdracht voor deze cursus ontwikkel je een uitvoerbaar project dat past in één van deze categorieën.  Uitgangspunt daarbij is dat jouw vakkennis, je vaardigheden en je wetenschappelijke inzichten terecht komen bij maatschappelijke partners. Je gaat beseffen hoe groot de sociale relevantie is van onderzoek op gebied van talen, media, kunst, cultuur, geschiedenis en levensovertuigingen. Je leert na te denken over de praktische en ethische aspecten van samenwerking met maatschappelijke partners.


De cursus maakt deel uit van de stage minor 'Geesteswetenschappen in de beroepspraktijk' 

Na afronding van de cursus kun je jouw project gaan uitvoeren als een stage. Voor UCU-studenten is het mogelijk het project als Thesis uit te voeren.  Ben je student in één van de GW-bacheloropleidingen dan is aparte toestemming van je Examencommissie nodig om het project in je Bacheloreindwerkstuk te integreren.
Je krijgt voor dat vervolg begeleiding van docent met passende expertise en ontvangt daarvoor apart studiepunten.
SluitenHelpPrint
Switch to English