SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: INFOB3SEC
INFOB3SEC
Security
Cursus informatieRooster
CursuscodeINFOB3SEC
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (3 (Bachelor Gevorderd))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. G. Tel
Telefoon+31 30 2531935
E-mailG.Tel@uu.nl
Docenten
Docent
dr. G. Tel
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. G. Tel
Overige cursussen docent
Blok
1  (05-09-2022 t/m 11-11-2022)
Aanvangsblok
1
TimeslotA: A (MA-ochtend, DI-namiddag, WO-ochtend)
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 30-05-2022 t/m 24-06-2022
AanmeldingsprocedureOsiris Student
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 22-08-2022 t/m 23-08-2022
WachtlijstJa
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen

Studenten Informatiekunde mogen INFOB3INSE Information Security in hun Keuzediscipline nemen, of INFOB3EC Security in hun Profilering, of allebei, 

Studenten Informatica kunnen INFOB3SEC Security opnemen in hun Keuzediscipline, of INFOB3INSE Information Security in hun Profilering, maar NIET beide.

Aan het einde van deze cursus is de student in staat om:

 • verschillende state-of-the art technieken in de cryptografie te classificeren en ordenen.
 • de veelgebruikte security principes benoemen,
  en beoordelen of deze principes in een casus worden nageleefd.
 • het verschil tussen symmetrische en asymmetrische encryptie te beduiden
  en encryptiemethoden van beide categorie├źn benoemen.
 • een inschatting te maken van de veiligheid van een bepaalde sleutellengte of van de kans dat zonder een sleutel, onbedoeld data kan worden achterhaald.
 • de getaltheoretische concepten die worden gebruikt in de cryptografie te benoemen, de toepassing daarvan verduidelijken en de correctheid of veiligheid er van aantonen.
 • de getaltheoretische concepten die worden gebruikt in de cryptografie toe te passen op een getallenvoorbeeld.
 • geavanceerde algoritmen in de cryptografie implementeren.
 • aan een leek de globale werking en de voor- en nadelen van een cryptomunt uit te leggen.
 • aan een leek de globale werking van quantum computers uit te leggen en te benoemen op welke manier deze een gevaar vormen voor de huidige cryptografie.
 • de verschillende soorten aanvallen op computersystemen, waaronder hashtabellen , lockwerware, cryptoware en denial-of-service attacks te benoemen en hun werking toe te lichten.
Toetsing
Twee deeltoetsen, tweemaal huiswerk, twee kleine programmeeropdrachten.
Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens 4 zijn.
Inhoud

Deze cursus bestaat ruwweg uit drie delen.
Het eerste deel behandelt symmetrische cryptografie, zoals AES, en DES, Rainbow en hash Tables en A5 stroomversleuteling.
Het tweede deel behandelt asymmetrische cryptografie. Deze cryptografie is gebaseerd op getalberekeningen aan de hand van getaltheoretische concepten die worden uitgelegd aan de hand van encryptiealgoritmen zoals RSA, Elgamal, en digitale handtekeningen.
Het derde deel bespreekt recente ontwikkelingen in de cyper security zoals de impact van quantum computing, Denial of service attacks en de werking van cryptomunten.


Werkvorm
Hoorcolleges, werkcolleges, gastcolleges, practicum.
Parallel aan de hoorcolleges zijn er gastlezingen, waar experts uit bedrijven vertellen over praktische toepassing van security of nieuwe ontwikkelingen, practica waarin studenten zelf de algoritmen die in de praktijk worden gebruikt implementeren en huiswerkopgaven, waarbij studenten niet alleen hun vaardigheid met de stof maar ook hun vaardigheid met anderen trainen.

Literauur
Dictaat Cryptografie: Beveiliging van de Digitale Maatschappij door G. Tel, verkrijgbaar bij AEs2.

Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English