SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: INFOB3IS
INFOB3IS
Intelligente systemen
Cursus informatieRooster
CursuscodeINFOB3IS
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (3 (Bachelor Gevorderd))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. T.B. Klos
Telefoon030-2534042
E-mailT.B.Klos@uu.nl
Docenten
Docent
dr. T.B. Klos
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. T.B. Klos
Overige cursussen docent
Blok
3  (06-02-2023 t/m 21-04-2023)
Aanvangsblok
3
TimeslotB: B (DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag)
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 31-10-2022 t/m 25-11-2022
AanmeldingsprocedureOsiris Student
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 23-01-2023 t/m 24-01-2023
WachtlijstJa
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
Leerdoelen:
  • Het kunnen herkennen en toepassen van het agent-paradigma voor machine-intelligentie, en het kunnen programmeren (in PROLOG) van onderdelen uit de agent-deliberatie-cyclus.
  • Het kunnen gebruiken van eerste-orde logica voor het representeren van kennis en het redeneren over kennis.
  • Het kunnen hanteren van concepten op het raakvlak van logisch modelleren, specificeren en programmeren van intelligente agenten.
  • Het kunnen modelleren van onzekerheid en het kunnen ontwerpen en bouwen van agenten die met onzekerheid redeneren.

Toetsing
Deeltoetsen, programmeeropdrachten.
Je kunt het vak alleen halen als je tenminste vier van de vijf programmeeropdrachten afrondt. Het afronden van de vijfde opdracht levert een bonus op.

Je cijfer is het gemiddelde van je cijfers voor de twee deeltoetsen, vermeerderd met de bonus, en afgerond volgens de regels in het OER.

Ingangseis

 
Inhoud
In het vak Intelligente Systemen beschouwen we intelligentie vooral als correct redeneren, en bestuderen we het automatiseren daarvan.
We ontwerpen mogelijke oplossingen voor dit probleem als onderdeel van het ‘Intelligente Agent’ paradigma.
Intelligente agenten zijn systemen die we karakteriseren als autonoom, doelgericht, en lerend. In het vak Intelligente Systemen bestuderen we het ontwerp van intelligente agenten binnen de logische traditie binnen de AI.
We zullen dus vooral kijken naar de manier waarop we eerste-orde talen - het onderwerp van de predicatenlogica - kunnen gebruiken voor het representeren van kennis en het automatiseren van logisch redeneren.

Werkvorm
Hoorcolleges, practicum.

Literatuur
  • Stuart Russell & Peter Norvig, “Artificial Intelligence: A Modern Approach”, vierde editie, “global edition”, Pearson, 2022.
  • Patrick Blackburn, Johan Bos, & Kristina Striegnitz, “Learn Prolog Now”, College Publications, 2006, ook online beschikbaar.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Software
SWI-Prolog (beschikbaar in MyWorkPlace)
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English