SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: INFOB3DAR
INFOB3DAR
Data-analyse en retrieval
Cursus informatieRooster
CursuscodeINFOB3DAR
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (3 (Bachelor Gevorderd))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondrs. H. Philippi
Telefoon+31 30 2532819
E-mailH.Philippi@uu.nl
Docenten
Docent
dr. A.J. Feelders
Overige cursussen docent
Docent
drs. H. Philippi
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. H. Philippi
Overige cursussen docent
Blok
4  (24-04-2023 t/m 07-07-2023)
Aanvangsblok
4
TimeslotD: D (WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag)
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 30-01-2023 t/m 24-02-2023
AanmeldingsprocedureOsiris Student
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 03-04-2023 t/m 04-04-2023
WachtlijstJa
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inhoud
In het eerste jaar heb je kennis gemaakt met database systemen. Daarmee kunnen grote hoeveelheden data efficient opgeslagen en bevraagd worden. In dit vak bouwen we hierop voort, waarbij twee belangrijke kwesties aan de orde komen.
De eerste vraag is hoe je omgaat met grote hoeveelheden data die niet de nauwkeurige recordstructuur hebben zoals in databases. De hoeveelheid ongestructureerde data (lees vooral: tekst) in de wereld is een veelvoud van de hoeveelheid gestructureerde data. Het zoeken in teksten vereist een heel andere aanpak, vooral omdat het aantal resultaten zeer groot kan zijn, waardoor ranking op basis van relevantie essentieel wordt. Deze tak van sport duiden we aan me Information Retrieval (IR). Hoewel deze discipline al vrij lang bestaat, is de relevantie in de laatste jaren toegenomen door de behoefte aan zoekmachines op het web.
We zullen kennis maken met basisbegrippen uit de IR: precision, recall, boolean search, indexering en posting lists, term weighting, vector-space-model en relevance feedback. Verder zullen we in detail kijken naar het PageRank-algoritme van Google.
Bij dit gedeelte hoort een practicumopgave waarbij we technieken uit de IR zullen toepassen bij het verwerken van queries op relationele databases, met als probleem dat het aantal resultaten of te groot, of te klein is.
De tweede vraag is hoe we interessante patronen en modellen uit deze data kunnen extraheren. Dit is het vakgebied van de data mining/machine learning. Ook hier zullen we het accent leggen op de analyse van ongestructureerde data (lees wederom: tekst), zoals het gebruik van data mining voor documentclassificatie en - clustering, alsmede voor het ranken van documenten op basis van hun relevantie voor een bepaalde query. Het begrip "document" moet je hier ruim opvatten: het kan bijvoorbeeld ook over webpagina's, e-mail berichten (spam of geen spam?), postings naar een nieuwsgroep of zelfs tweets gaan.
Technieken die hierbij aan de orde komen zijn o.a.: naive Bayes classificatie, nearest neighbour, support vector machines, hierarchisch clusteren en partitioneringsmethoden zoals k-means clustering.
Bij dit gedeelte hoort een practicumopgave waarbij we de in het college behandelde data-analyse technieken zullen toepassen op problemen zoals hierboven aangeduid. Hierbij zullen we gebruik maken van het data-analyse systeem R.
Veronderstelde en aanbevolen voorkennis:
  • Databases
  • Graphics (vanwege lineaire algebra)
  • Onderzoeksmethoden informatica of gametechnologie (vanwege statistiek)
    Als je deze vakken (of andere vakken waarin je vergelijkbare voorkennis hebt opgedaan) niet hebt gehaald, dan raden we je af dit vak te kiezen.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Software
Visual Studio 2013 (software alleen in CLZ) R for Windows (beschikbaar in MyWorkPlace)
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English