SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: INFOB2GO
INFOB2GO
Game-ontwerp
Cursus informatieRooster
CursuscodeINFOB2GO
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (2 (Bachelor Verdiepend))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. ing. S.C.J. Bakkes
E-mails.c.j.bakkes@uu.nl
Docenten
Docent
dr. ing. S.C.J. Bakkes
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. ing. S.C.J. Bakkes
Overige cursussen docent
Blok
3  (06-02-2023 t/m 21-04-2023)
Aanvangsblok
3
TimeslotD: D (WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag)
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 31-10-2022 t/m 25-11-2022
AanmeldingsprocedureOsiris Student
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 23-01-2023 t/m 24-01-2023
WachtlijstJa
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Inhoud
This course explores concepts and theories for creating effective game designs.

The learning outcomes, together with the accompanying teaching method and assessment method, are as follows. Unless stated otherwise, all assessments are made individually per student.
(A)
The student can understand terminology and academic theory on game design and player experience. Specifically, the student has acquired an academic understanding of key concepts in (1) user-centered game design, (2) game analysis frameworks such as MGP, (3) player motivation, (4) player types and game patterns, (5) interactive storytelling, (6) user retention, and (7) AI and adaptive game experiences.
Teaching method: Expert lectures & Self-study of literature
Assessment: Exam
 
(B)
The student can construct & critically analyse game designs by relating specific game-design decisions to the intended experience of a game.
Teaching method: Expert lectures & Self-study of literature
Assessment: Exam

(C)
The student can create working prototype of a board-game or digital game, building upon user-centered game design, paper prototyping, and user studies.
Teaching method: Werkcollege assignment
Assessment: Evaluation of assignment #1
Group assignment and assessment

(D)
The student can refine the prototype, building upon selected academic theory and user studies (first iteration)
Teaching method: Werkcollege assignment
Assessment: Evaluation of assignment #2
Group assignment and assessment

(E)
The student can refine the prototype, building upon selected academic theory and user studies (second iteration)
Teaching method: Werkcollege assignment
Assessment: Evaluation of assignment #3
Group assignment and assessment


Toetsing

Exam

Individual assessment: Digital exam focused on the theory and concepts that are discussed in the lectures and literature (assessed on a high, conceptual level; not focused on details, numbers, equations, etc.)
50% of final grade
Minimum exam grade to pass the course: 5.5

Assignments
Group assessment: Three hands-on game design assignments
50% of final grade
Specifically: assignment 1: 30% of final grade, assignment 2: 35% of final grade, assignment 3: 35% of final grade
Minimum weighted assignment grade to pass the course: 5.5

De kleine lettertjes
Ad 1 Er geldt puntenaftrek bij te laat inleveren van een opdracht: binnen 1 uur na de deadline 0.5 punt aftrek, binnen 12 uur na de deadline 1 punt aftrek, binnen 24 uur 2 punten aftrek, binnen 48 uur 3 punten aftrek. Meer dan 48 uur te laat voor een opdracht resulteert in een beoordeling van ‘1.0’ voor de opdracht.
Ad 2 Zowel de digitale toets, als het gewogen gemiddelde van de opdrachten moeten ten minste een 5.5 zijn om te slagen voor het vak.
Ad 3 Voor een eventuele aanvullende toets (herkansing examen) geldt een inspanningsverplichting van minimaal een 4.0 voor het eerste examen.
Ad 4 Voor een eventuele aanvullende opdracht (herkansing werkcollege) geldt een inspanningsverplichting van een gewogen gemiddelde van 4.0 voor de werkcollege opdrachten, alsmede aantoonbare actieve deelname aan het werkcollege.
Ad 5 Groepen geven tijdig door aan de werkcollege coordinator (Dio) wanneer een student is gestopt met het vak / uit een groepje is gestapt, en wanneer zich problemen voortdoen binnen het groepje.

Ingangseisen
Dit vak staat nadrukkelijk open voor niet-Informatica studenten: je hoeft niet perse te kunnen programmeren om het vak te volgen.
De colleges zijn veel op academische theorie gericht, en in de werkcollega's werk je in groepjes aan creatieve game-ontwerpen die gebruik maken van deze theorie.
De meeste groepjes werken aan een video-game, maar dit hoeft niet perse: het mag ook heel conceptueel, bijvoorbeeld in de vorm van een board game of een ander 'papieren-prototype'.
 


Inhoud
Course form
Expert lectures, self-study of academic literature, three practicum assignments.

Literature
Provided by the lecturer (you do not need to buy a specific book).

Examenstof
De hoorcolleges en de bijbehorende slides,
De literatuur die is vermeld in het Blackboard draaiboek.
Géén examenstof: eventuele game-design boeken of literatuur waarnaar wordt gerefereerd tijdens de colleges -- dit zou teveel stof worden. Deze boeken of literatuur zijn natuurlijk interessant om op eigen initiatief te lezen ;)


Competenties
-

Ingangseisen

-
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English