SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: INFOB2CI
INFOB2CI
Computationele intelligentie
Cursus informatieRooster
CursuscodeINFOB2CI
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (2 (Bachelor Verdiepend))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. ir. D. Thierens
Telefoon+31 30 2534031
E-mailD.Thierens@uu.nl
Docenten
Docent
dr. ir. D. Thierens
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. ir. D. Thierens
Overige cursussen docent
Blok
2  (14-11-2022 t/m 03-02-2023)
Aanvangsblok
2
TimeslotD: D (WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag)
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-09-2022 t/m 30-09-2022
AanmeldingsprocedureOsiris Student
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 24-10-2022 t/m 25-10-2022
WachtlijstJa
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
Leerdoel:
Het vak Computationele Intelligentie beoogt inzicht, kennis, en praktische programmeervaardigheid te verschaffen in twee belangrijke onderdelen van Artificiele Intelligentie (AI):

  1) Problemen oplossen met behulp van zoekalgoritmen en constraint satisfaction algoritmen,
  2) Redeneren onder onzekerheid vanuit een probabilistisch standpunt.
Inhoud
De specificieke onderwerpen die aan bod komen in de hoor- en werkcolleges zijn:
- Ongeinformeerd zoeken
- Heuristisch zoeken 
- Zoeken met padkosten
- Lokaal zoeken
- Evolutionaire algoritmen
- Constraint Satisfaction  
- Zoeken met een tegenstander 
- Redeneren onder onzekerheid 
- Bayesiaanse netwerken 
- Exacte inferentie in BN 
- Benaderende inferentie in BN  
- Beslissen onder onzekerheid 


Werkvorm:
Hoorcolleges, werkcolleges, practicum.
Er zijn 2 practicum opdrachten waarin zoekalgoritmen en constraint satisfaction algoritmen geimplementeerd en experimenteel bestudeerd worden voor het oplossen van Sudoku puzzels. De gebruikte programmeertaal is C#. 


Toetsing:
Er zijn 2 tentamens: midterm (T1) en endterm (T2). 
De weging van het totale cijfer T is: T = 1/3e midterm (T1) +1/3e endterm (T2) + 1/6e  Practicum 1 (P1) + 1/6e  Practicum 2 (P2).


Studiemateriaal:
Het cursusmateriaal bestaat uit  slides van de colleges, werkcollegeopdrachten, en practicumopdrachten.
Het vak gebruikt het boek van Stuart Russel en Peter Norvig: "Artificial Intelligence: A Modern Approach", vierde editie, Pearson, 2022.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Software
Geen software nodig
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English