SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: INFOB1LI
INFOB1LI
Logica voor informatica
Cursus informatieRooster
CursuscodeINFOB1LI
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (1 (Bachelor Inleiding))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. W.S. Swierstra
E-mailw.s.swierstra@uu.nl
Docenten
Docent
dr. D. Doder
Overige cursussen docent
Docent
V. Kasalica
Overige cursussen docent
Docent
dr. W.S. Swierstra
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. W.S. Swierstra
Overige cursussen docent
Blok
2  (14-11-2022 t/m 03-02-2023)
Aanvangsblok
2
TimeslotC: C (MA-mid/namiddag,DI-middag, DO-ocht)
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 19-09-2022 t/m 30-09-2022
AanmeldingsprocedureOsiris Student
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 24-10-2022 t/m 25-10-2022
WachtlijstJa
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen

Het vak Logica voor Informatica is een introductie tot logica en speciaal ontworpen voor informatica studenten. Het belangrijkste leerdoel van dit vak is het kennismaken met de fundamentele (basis) concepten uit de verzamelingenleer, propositie- en predicatenlogica en de toepassing van logica om de correctheid van computer programma's te bewijzen. In het bijzonder, leren we

 • met verzamelingen te werken en simpele eigenschappen ervan te bewijzen
 • informatie in de talen van de propositie- en predicatenlogica uit te drukken en daarmee te redeneren
 • verschillende technieken en bewijssystemen in propositie- en predicatenlogica te beheersen en ermee te werken.
 • inductie over de natuurlijke getallen en rijkere datastructuren
Toetsvorm
Er zijn 2 deeltentamens en 7 minitoetsen.  Het eindcijfer wordt bepaald door de tussentoets (40%), eindtoets (50%) en het gemiddelde cijfer van 6 minitoetsen met de hoogste cijfers (10%).

Om aan de aanvullende toets te mogen meedoen moet de oorspronkelijke uitslag minstens een 4 zijn.

Ingangseisen
Deze cursus staat vanwege overlap niet open voor studenten die WISB102 Bewijzen in de Wiskunde,  KI1V13001 Inleiding Logica of FI1V19005 Logica voor Filosofen hebben gevolgd, of in hun programma moeten volgen.
Inhoud

Logica wordt veelal gezien als de grondslag voor wetenschap. Het onderzoekt de regels voor de geldige manieren van redeneren. Redeneren is het proces waarmee uit een aantal beweringen, argumenten of feiten conclusies worden getrokken. Logica heeft veel raakvlakken met informatica. Verschillende deelgebieden binnen informatica, zoals databases, software systemen, kunstmatige intelligentie, theoretische informatica, games en simulaties maken gebruik van logica.

Werkvorm

Het vak wordt verzorgt in de vorm van hoorcolleges (2 keer per week) en werkcolleges (2 keer per week). Studenten krijgen wekelijks opdrachten waarvan sommige op de werkcolleges besproken worden. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de opdrachten voor de werkcolleges gemaakt worden zodat de problemen tijdens de werkcolleges kunnen worden besproken.

Literatuur

"Modelling Computing Systems: Mathematics for Computer Science" van Faron Moller en Georg Struth. Een digitale versie van dit boek is gratis verkrijgbaar via de Universiteitsbibliotheek.
Naast dit boek, wordt voor de laatste weken gebruik gemaakt van een diktaat.
 

Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Geen van onderstaande cursussen mag zijn behaald
  • Bewijzen in de Wiskunde (WISB102)
  • Logica voor filosofen (FI1V19005)
  • Inleiding logica (KI1V13001)
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English