SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: INFOB1IMM
INFOB1IMM
Mens, maatschappij en ICT
Cursus informatieRooster
CursuscodeINFOB1IMM
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (2 (Bachelor Verdiepend))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Betawetenschappen; Undergraduate School Betawetenschappen; Undergraduate School Bètawetenschappen;
Contactpersoondr. E. Herder
E-maile.herder@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. E. Herder
Overige cursussen docent
Docent
dr. E. Herder
Overige cursussen docent
Docent
dr. ir. P. van Kranenburg
Overige cursussen docent
Docent
M.T.R. Vredenborg, MSc
Overige cursussen docent
Blok
1  (05-09-2022 t/m 11-11-2022)
Aanvangsblok
1
TimeslotB: B (DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag)
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 30-05-2022 t/m 24-06-2022
AanmeldingsprocedureOsiris Student
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 22-08-2022 t/m 23-08-2022
WachtlijstJa
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen

Welke rol speelt ICT in onze huidige informatiemaatschappij en hoe functioneert de mens hierin ? Hoe gaan we om met data, informatie en kennis ?
In deze cursus kjiken we naar de technologische basis: de logische principes van algoritmes, processoren en software. En vooral ook naar de mogelijkheden en beperkingen van ICT ten opzichte van menselijke en maatschappelijke doelen, belangen en waarden.

In het onderdeel ‘Computerdenken’ leer je hoe een computer werkt: de logische opbouw van een computersysteem,de werking van een CPU, logische schakelingen, software, programmeertalen en algoritmes. Je leert ook hoe deze kennis wordt toegepast, zoals het programmeren van een CPU, en programmeren in Python.In het onderdeel ‘Mensdenken’ leer je verschillende concepten van de digitale samenleving kennen, met hoofddenklijnen vanuit verschillende invalshoeken: logica en context, mens-machine interactie, media en informatie, privacy en contextual integrity, aanbevelingen en keuzevrijheid, en big tech.

In de werkcolleges ga je actief aan de slag met de stof, waarbij je je ook de basisvaardigheden van het academisch schrijven eigen maakt.

Toetsing
De toetsing vindt plaats op basis van twee tentamens. Daarnaast moet aan twee opdrachten worden voldaan.

Het deeltentamen ‘Computerdenken’ telt voor 30% van het eindcijfer. Het eindtentamen MMI telt voor 70%.
Daarnaast moeten twee opdrachten succesvol worden afgerond: een presentatie en een schrijfopdracht. 
Hiervoor krijg je een go/no-go. Aan de tentamens mag je ook zonder ‘go’ deelnemen, maar het cijfer wordt pas verwerkt als alle opdrachten zijn afgerond.

Om aan een herkansing deel te kunnen nemen moet het cijfer van de originele toets minimaal een 4 zijn.

 

Inhoud
Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw is er een nieuwe samenleving aan het ontstaan.
Bijna iedereen in Nederland heeft een of meerdere computers in huis die aangesloten zijn op het internet.
Er is een infrastructuur ontstaan van informatie- en communicatietechnologie (ICT) die ons in staat stelt vanuit de woonkamer een virtuele wereld te bekijken, te winkelen, bankzaken te regelen of te communiceren met wie dan ook in de wereld.


De informatiemaatschappij heeft ons met nieuwe uitdagingen geconfronteerd, want we zijn niet altijd gesteld op al die informatie (bijv. spam), we hebben soms problemen om ermee om te gaan of we zijn juist bang dat anderen informatie krijgen die niet voor hen bestemd is (privacy).
We hebben overvolle e-mailboxen of we weten niet wat we voor waar moeten aannemen. In het ergste geval worden we van ons geld of zelfs van onze identiteit beroofd.

In dit vak wordt uitgediept welke rol informatie speelt in onze huidige informatiemaatschappij en hoe de mens hierin functioneert en met informatie omgaat.
We kijken naar regels en wetten op het gebied van informatie, maar ook naar de ethische aspecten van informatie. We stellen ons de vraag wie we eigenlijk zijn in de virtuele wereld van de informatiemaatschappij.

Werkvorm
Hoor- en werkcolleges.

Literatuur
  • Kernighan, Brian W. (2017) "Understanding the Digital World", Princeton University Press. ISBN 978-0691176543
  • Oosterbaan, W. (2015). "Een leesbare scriptie. Gids voor het schrijven van scripties, essays en papers", 18e druk. Amsterdam: Prometheus, ISBN: 9789035142183).
  • Een aantal artikelen die online beschikbaar zijn via de Universiteitsbibliotheek.     
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Betawetenschappen
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Eindresultaat
Weging100
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English