SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: HHP3V15002
HHP3V15002
Thesis Humanities Honours
Cursus informatieRooster
CursuscodeHHP3V15002
Studiepunten (ECTS)15
Categorie / NiveauH3 (H3 (Bachelor Gevorderd Honours))
CursustypeEindscriptie
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
Contactpersoonprof. dr. K.A. Ottenheym
Telefoon+31 30 2536358
E-mailK.A.Ottenheym@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
M.J.M. van Beek, MA
Overige cursussen docent
Docent
S. Bergs
Overige cursussen docent
Docent
L.I. Candidatu
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.C. Deschepper
Overige cursussen docent
Docent
dr. W.Z. van den Doel
Overige cursussen docent
Blok
JAAR  (05-09-2022 t/m 30-06-2023)
Aanvangsblok
JAAR
Timeslot-: Geen timeslot van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingUitsluitend toegankelijk voor studenten van het Humanities Honours Programme. Taal is afhankelijk van eigen opleiding.
Cursusinschrijving geopendvanaf 30-05-2022 t/m 02-07-2023
AanmeldingsprocedureOsiris Student
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Het schrijven van een scriptie die voldoet aan de eisen geformuleerd voor een Honours Thesis.
Inhoud
Onderzoek en verslaglegging gericht op het schrijven van een scriptie die voldoet aan de eisen geformuleerd voor een Honours Thesis, zie hiervoor de handleiding Aanvullende eisen Honours Thesis op https://students.uu.nl/gw/honours

Neem voor inschrijving op dit onderdeel contact op met humanitieshonours@uu.nl.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geesteswetenschappen
  • Minimaal 1 van de onderstaande cursussen moet(en) zijn behaald
    • Toegang Honourscursussen HHP GW (GWHHP13001)
Voorkennis
Gevorderde kennis en vaardigheden in het eigen vakgebied in de context van de Geesteswetenschappen
Voorkennis kan worden opgedaan met
De cursussen van de eigen opleiding en het Humanities Honours Programme: HHP3V16001 (Honours Terreinverkenning), HHP3V16002 (Honours Academische Contextcursus) of HHP2V17001 (Goed in Geesteswetenschappen) en HHP3V14001 (Honours Research Seminar).
Bronnen van zelfstudie
nnb
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Nog niet bekend
Werkvormen
Individueel

Werkcollege

Algemeen
Honoursstudenten schrijven zelfstandig een eindwerkstuk. Ze volgen de begeleidingsstructuur die geldt binnen de eigen opleiding maar nemen daarnaast ook contact op met de honourscoördinator van het domein (zie https://students.uu.nl/gw/honours) voor mogelijke aanvullende begeleiding voor het honourskarakter van het eindwerkstuk. De specifieke eisen van de Honours Thesis staan geformuleerd in de handleiding voor de Honours Thesis.

Voorbereiding bijeenkomsten
Individuele studie en voorbereiden van onderdelen van de scriptie

Bijdrage aan groepswerk
Naast de individuele begeleiding wonen studenten ten minste een Thesis instructie bij, waarin overleg plaats vindt over gemeenschappelijke kenmerken van de Honours Thesis. Daarnaast nemen studenten deel aan scriptieklassen of andere begeleidingsstructuur van de eigen opleiding.

Toetsen
Bachelorscriptie
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Beheersing van alle aspecten van het eigen vakgebied. Reflectie op de theoretische en praktische aspecten van het vakgebied. Vermogen om het eigen onderzoek in een breder geesteswetenschappelijk kader te plaatsen

Deadlines
nog niet bekend

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Organisatorische vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English