SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: HHP3V15001
HHP3V15001
Humanities Honours Portfolio
Cursus informatieRooster
CursuscodeHHP3V15001
Studiepunten (ECTS)0
Categorie / NiveauH3 (H3 (Bachelor Gevorderd Honours))
CursustypeIndividueel
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
Contactpersoonprof. dr. K.A. Ottenheym
Telefoon+31 30 2536358
E-mailK.A.Ottenheym@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
dr. R. Dolphijn
Overige cursussen docent
Docent
dr. C. Kanters
Overige cursussen docent
Docent
dr. mr. F.W. Lantink
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. K.A. Ottenheym
Overige cursussen docent
Docent
dr. N. Petrovskaia, PhD
Overige cursussen docent
Blok
JAAR  (05-09-2022 t/m 30-06-2023)
Aanvangsblok
JAAR
Timeslot-: Geen timeslot van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDit is een verplichting waaraan Honoursstudenten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor het Honourscertificaat.
Cursusinschrijving geopendvanaf 30-05-2022 t/m 02-07-2023
Aanmeldingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
ToelichtingJe wordt ingeschreven voor deze cursus door de administratie van de opleiding van de cursus.
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
PlaatsingsprocedureHonourscoördinator
Cursusdoelen
In het portfolio reflecteren studenten op hun vorderingen en ontwikkeling binnen het Humanites Honours Programme, op basis van een verslag van hun curriculaire en extracurriculaire activiteiten en initiatieven.
Inhoud
Integraal onderdeel van het Humanities Honours Programme is het aanleggen van een portfolio met daarin producten en evaluaties van honourscursussen; verslagen van extracurriculaire activiteiten; reflectieverslagen van academische ontwikkeling. 
Honoursstudenten ondernemen per honoursjaar minimaal 1 extracurriculaire activiteit, denk aan:
  • zelfstandige organisatie van discussiebijeenkomsten, seminars, excursies;
  • geschreven bijdragen aan  o.a. honoursblog of honourstijdschrift
  • Initiatieven in het kader van internationalisering: zelfstandige organisatie van studiereizen, deelname aan summerschools en internationale uitwisselingsprogramma’s.
     
De honours coördinatoren maken aan het einde van ieder HHP-studiejaar een individuele afspraak met iedere student om het portfolio te bespreken.
De richtlijn voor het aanleggen van het portfolio vind je op Blackboard en de website: https://students.uu.nl/gw/honours
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geesteswetenschappen
  • Minimaal 1 van de onderstaande cursussen moet(en) zijn behaald
    • Toegang Honourscursussen HHP GW (GWHHP13001)
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Individueel

Algemeen
Honoursstudenten leggen een portfolio aan met cursusresultaten, werkstukken, beoordelingen, overzicht van extracurriculaire activiteiten en een jaarlijkse zelfevaluatie.

Toetsen
Portfolio
Weging100
Minimum cijfer-

Beoordeling
Studenten dienen te voldoen aan eisen voor het portfolio, zoals vastgelegd in de richtlijn voor het aanleggen van een Humanities Honours Portfolio, zie Blackboard.
Procedure bij onvoldoende resultaat: In overleg met honours director.

Deadlines
nnb

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Organisatorische vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English