SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: HHP3V14001
HHP3V14001
Honours Research Seminar
Cursus informatieRooster
CursuscodeHHP3V14001
Studiepunten (ECTS)15
Categorie / NiveauH3 (H3 (Bachelor Gevorderd Honours))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
Contactpersoondr. C. Kanters
E-mailc.l.kanters@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
I. Bavuso
Overige cursussen docent
Docent
R. Biasillo
Overige cursussen docent
Docent
A. Bosnic, MA
Overige cursussen docent
Docent
dr. R. Dolphijn
Overige cursussen docent
Docent
dr. R.C.H.M. van Gerwen
Overige cursussen docent
Blok
3-4  (06-02-2023 t/m 30-06-2023)
Aanvangsblok
3
TimeslotAE: AE
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingUitsluitend toegankelijk voor studenten toegelaten tot het Humanities Honours Programme
Cursusinschrijving geopendvanaf 31-10-2022 09:00 t/m 25-11-2022 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris Student
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Studenten leren een onderzoeksvraag te formuleren langs een van drie leerlijnen: academisch verdiepend, (inter-)disciplinair verbredend of maatschappelijk verbindend, of een combinatie daarvan. De aard van het eindproduct moet passen bij de onderbouwd gekozen leerlijn(-en), het thema en de onderzoeksvraag.
Inhoud
In deze cursus leren de deelnemers aan het Honours Humanities Programme een eigen onderzoeksproject op te zetten en uit te voeren over een door hen zelf gekozen thema, via een van drie leerlijnen of een combinatie daarvan.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geesteswetenschappen
  • Minimaal 1 van de onderstaande cursussen moet(en) zijn behaald
    • Toegang Honourscursussen HHP GW (GWHHP13001)
Voorkennis
Algemene inleiding in een van de opleidingen binnen de Geesteswetenschappen
Voorkennis kan worden opgedaan met
Basispakketten 1 en 2 van de opleidingen in de Geesteswetenschappen
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
NNB
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Algemeen
Studenten werken samen in groepen van 3-10 studenten. In iedere groep zijn maximaal drie wetenschappelijke disciplines vertegenwoordigd. Studenten formuleren in overleg met docenten het onderwerp van onderzoek. De onderwerpen en vragen dienen wetenschappelijk, interdisciplinair of maatschappelijk relevant te zijn, of een onderbouwde combinatie daarvan.
Halverwege blok 3 dient iedere groep een onderzoeksplan in, met een vraagstelling, leeslijst, onderzoeksstrategie, tijdsplanning en beoogd eindproduct.

Voorbereiding bijeenkomsten
De cursus bestaat uit 2 delen. Het eerste deel bestaat uit plenaire bijeenkomsten. Hierin maken de deelnemers kennis met (het opzetten van) verschillende soorten onderzoek. Aan de hand hiervan worden eigen onderzoeksplannen gevormd die vervolgens in het tweede deel van de cursus worden ontwikkeld.

Bijdrage aan groepswerk
Studenten dienen individueel en in groepjes bij te dragen aan het gezamenlijke onderzoek. In het onderzoek dient de vraagstelling vanuit de relevante disciplinaire perspectieven geformuleerd te worden, en beantwoord te worden met onderzoeksmethoden en technieken uit die disciplines.

Toetsen
Opdracht(en) 1
Weging50
Minimum cijfer-

Beoordeling
Iedere student ontwikkelt een onderzoeksplan aan het eind van het eerste deel, inclusief wetenschappelijke en financiële verantwoording. De aard van het eindproduct past bij het thema en de onderzoeksvraag, maar kan in beginsel allerlei vormen aannemen: een bundel, boek, tentoonstelling, film, voorstelling, website etc. De omvang van het eindproduct dient evenredig te zijn aan de omvang van de onderzoeksgroep. Eind periode 4 wordt het product voor de totale groep deelnemers gepresenteerd.

Deadlines
nnb

Opdracht(en) 2
Weging50
Minimum cijfer-

Beoordeling
De kwaliteit van het onderzoeksproject. Iedere student schrijft na afronding van haar/zijn onderzoeksproject individueel een verslag waarin gereflecteerd wordt op het haar/zijn functioneren en bijdrage aan het gemeenschappelijke onderzoek.

Deadlines
nnb

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Organisatorische vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context

SluitenHelpPrint
Switch to English