SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: HHP2V17001
HHP2V17001
Goed in Geesteswetenschappen
Cursus informatieRooster
CursuscodeHHP2V17001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / NiveauH2 (H2 (Bachelor Verdiepend Honours))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
ContactpersoonA. Hacopian
E-maila.hacopian@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
A. Hacopian
Overige cursussen docent
Docent
H.B. Surma
Overige cursussen docent
Docent
C. Zeller
Overige cursussen docent
Blok
2  (14-11-2022 t/m 27-01-2023)
Aanvangsblok
2
TimeslotAE: AE
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingUitsluitend toegankelijk voor studenten toegelaten tot het Humanities Honours Programme.
Cursusinschrijving geopendvanaf 30-05-2022 09:00 t/m 24-06-2022 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris Student
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Het centrale doel van de cursus is meer en beter bewustzijn te creëren van hoe een goede geesteswetenschapper werkt (binnen en buiten de universiteit). Dit zal worden gerealiseerd door middel van de volgende drie subdoelen:
- verbreden van horizon,
- verdiepen van inzicht,
- inspireren via goede voorbeelden en van daaruit reflecteren op eigen plaats en rol als Geesteswetenschapper.
Inhoud
Goed in geesteswetenschappen wordt omschreven vanuit een drieslag van competenties van de goede geeswetenschapper. De eerste is Vakkundig - te onderscheiden in vijf subcompetenties: Nauwkeurig - Taalvaardig - Ontwikkeld/smaakvol - Multimediaal - Cultuurbewust. De tweede is Publieksgericht: de goede geesteswetenschapper neemt mensen mee in zijn/haar vakgebied. De derde is Verantwoordelijk: de goede geesteswetenschapper heeft (wel degelijk!) een taak in de maatschappij. Rondom al deze 7 eigenschappen zal uitgebreid worden gereflecteerd, en hopelijk gestimuleerd.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geesteswetenschappen
  • Minimaal 1 van de onderstaande cursussen moet(en) zijn behaald
    • Toegang Honourscursussen HHP GW (GWHHP13001)
Voorkennis
Naast serieuze basis in de eigen studie vooral: oprechte, levendige interesse in wat goede geesteswetenschappers doen, en hoe dit jou kan inspireren!
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
nnb
Werkvormen
Gastcollege

Hoor/werkcollege

Algemeen
In een interactief hoor/werkcollege wordt per week steeds een competentie behandeld. Studenten bespreken groepsgewijs zelf aangedragen teksten van geesteswetenschappers/denkers gelieerd aan het thema. De donderdagcolleges bestaan uit een vraaggesprek met steeds 1 gast uit de eigen faculteit die bij dit thema past.

Studenten die het Nederlands receptief onvoldoende beheersen ontvangen Engelstalig onderwijs in een extra groep binnen deze cursus. De inhoud van dit college kan afwijken.

Voorbereiding bijeenkomsten
Voorbereidende opdrachten bij hoor/werkcollege; studenten zijn mede-verantwoordelijk voor het aandragen van teksten en leiden van de discussie.

Bijdrage aan groepswerk
nnb

Toetsen
Opdracht
Weging30
Minimum cijfer-

Paper
Weging70
Minimum cijfer-

Beoordeling
Opdracht (veldwerk): het vermogen om de aanwezigheid van de Geesteswetenschappen in de samenleving waar te nemen en te beoordelen hoe deze zich presenteren. Studenten werken in deze opdracht samen. Verslaglegging in multimediale vorm.
Paper: toepassing van de kennis uit de colleges in een analyse van het werk van een vooraanstaande wetenschapper binnen het eigen vakgebied.

Deadlines
wordt nader bekend gemaakt

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Samenwerken met anderen, werken in teamverband
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English