SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: HHP1V17001
HHP1V17001
Honours Terreinverkenning. Introductiecursus Humanities Honours Programme
Cursus informatieRooster
CursuscodeHHP1V17001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / NiveauH1 (H1 (Bachelor Inleiding Honours))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
ContactpersoonR van Woerden, MSc
E-mailr.vanwoerden@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
A.W. Badenoch
Overige cursussen docent
Docent
dr. C.J. van Bochove
Overige cursussen docent
Docent
M. Bonazzi
Overige cursussen docent
Docent
dr. M. Borzaga
Overige cursussen docent
Docent
dr. ir. J.M. Broersen
Overige cursussen docent
Blok
1-2  (05-09-2022 t/m 27-01-2023)
Aanvangsblok
1
TimeslotAE: AE
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingUitsluitend toegankelijk voor studenten toegelaten tot het Humanities Honours Programme
Cursusinschrijving geopendvanaf 30-05-2022 09:00 t/m 24-06-2022 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris Student
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Doel van de cursus is beginnende studenten een verdiepend inzicht te bieden in de grondslagen, belangrijkste ontwikkelingen en toepassingen van het eigen vakgebied, maar ook in de specifieke wijze waarop dat vak in Utrecht wordt aangeboden. Daarnaast is doel om studenten te helpen kritisch na te denken over de inhoud van het eigen onderwijsprogramma en de verworven inzichten te kunnen toepassen in een klein onderzoeksproject.
 
Inhoud
De cursus bestaat uit twee delen. Het eerste deel, geprogrammeerd in blok 1, biedt aan de hand van literatuur, opdrachten en groepsdiscussie kritische reflectie op het eigen vakgebied. Het is georganiseerd per domein waartoe de opleiding van de student behoort. Het doel van dit deel van de cursus is studenten inzicht te bieden in de afbakening, uitgangspunten en toepassingen van het vakgebied dat ten grondslag ligt aan de eigen opleiding. In het tweede deel van de Terreinverkenning, de tutorial, geprogrammeerd in blok 2, kiezen de studenten in kleinere groepen (of desgewenst en indien mogelijk individueel) een concreet project waarin ze hun eigen interesse binnen het vakgebied kunnen uitbouwen. De vorm van dit project is flexibel, en is bedoeld om de Honoursleerlijnen te ondersteunen. Studenten kunnen bijvoorbeeld kiezen voor academische verdieping, door extra onderzoek te verrichten binnen een BA-cursus van hun reguliere opleiding (die bijvoorbeeld tot het Verdiepingspakket behoort), of voor interdisciplinaire verbreding dan wel maatschappelijk engagement in een project complementair aan de reguliere opleiding. Studenten nemen in de eerste week van blok 2 contact op met de tutorial-docent om een eerste opzet van het project te bespreken.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geesteswetenschappen
  • Minimaal 1 van de onderstaande cursussen moet(en) zijn behaald
    • Toegang Honourscursussen HHP GW (GWHHP13001)
Voorkennis
Algemene inleiding in een van de opleidingen binnen de Geesteswetenschappen
Voorkennis kan worden opgedaan met
Basispakketten 1 en 2 van de opleidingen in de Geesteswetenschappen
Verplicht materiaal
Literatuur
Wordt nader bekend gemaakt.
Kosten materiaal:0,00
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Algemeen
De cursus wordt in blok 1 aangeboden in groepen, ingedeeld per domein (Media- en Cultuurwetenschappen; Geschiedenis en Kunstgeschiedenis; Filosofie, Religie en KI; Talen, Literatuur en Communicatie en TCS & LAS

De voertaal van de groep is Engels of Nederlands,afhankelijk van de voertaal van de deelnemende studenten en de docent. Voor anderstaligen is het altijd mogelijk om aan te sluiten bij een Engelstalige groep.

Hoorcollege

Toetsen
Opdracht(en) 1
Weging50
Minimum cijfer-

Opdracht(en) 2
Weging50
Minimum cijfer-

Beoordeling
Opdracht 1: Een actieve bijdrage aan groepsdiscussies, via voorbereide presentatie en geïmproviseerde interventies. Herkenbare eigen bijdragen aan groepsopdrachten. Individuele reflectie op leerervaring.
Opdracht 2 (tutorial): Het bedenken, opzetten en uitvoeren van een project binnen het eigen vakgebied.

Deadlines
nnb

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Discussieren, debatteren
Communicatieve vaardigheden
Organisatorische vaardigheden

SluitenHelpPrint
Switch to English