SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: DESB11004
DESB11004
De uitdagingen van de 21ste eeuw
Cursus informatie
CursuscodeDESB11004
Studiepunten (EC)7,5
Cursusdoelen
In de laatste cursus van de Descartes cyclus laten de studenten gezamenlijk zien dat zij de leerervaringen uit de drie voorgaande cursussen kunnen uitbreiden met een activiteit op hoog niveau, die het perspectief dat hen tot nu toe geboden is verder aanvult en verrijkt. Door gezamenlijk een thema te kiezen, de leerdoelen te formuleren en de inhoud te ontwerpen, alsmede de uitvoering van het programma te plannen en te begeleiden, laten zij tevens zien uitgegroeid te zijn tot een echte “community”, zoals een honoursprogramma dit beoogt te doen. 
Inhoud
In de laatste cursus van het Descartes College worden de studenten uitgenodigd om zelf voorstellen te doen voor de opzet en de inhoud van de cursus. Hierbij ligt alleen het globale kader vast dat ook in de voorgaande cursussen wordt gehanteerd. Er wordt een programma van lezingen georganiseerd met betrekking tot een te kiezen thema. Dit programma bouwt qua niveau en inhoud voort op de opgedane ervaringen. De in de andere cursussen gebruikte elementen om een actieve houding te stimuleren (zoals literatuurstudie, vragen vooraf formuleren voor de sprekers) worden ook hier toegepast. Dit alles doet niets af aan de uitdaging voor de studenten om zelfstandig vorm te geven aan de cursus. De gedachte hierbij is ook dat studenten, gegeven hun uiteenlopende studie-achtergronden, en het feit dat zij elkaar inmiddels goed kennen, ook de mogelijkheden om zoveel mogelijk van elkaar te leren optimaal benutten. Een bijzonder (vast) element van de cursus vormt de studiereis naar een internationale bestemming, die ook geheel door en voor de studenten wordt georganiseerd. Deze reis heeft het karakter van een werkbezoek waarvan schriftelijk verslag wordt gedaan op hoog inhoudelijk niveau. Ook studenten die niet aan de reis zelf kunnen deelnemen (de ervaring leert dat dit voor een aantal van hen praktisch gezien niet mogelijk is) krijgen een opdracht gerelateerd aan het reisdoel, waarvan alle studenten kunnen leren. Over aard en inhoud van de opdrachten doen de studenten zelf voorstellen aan de programmaleiding. Deze laatste is (op de achtergrond) in alle voorbereidende en uitvoerende stadia beschikbaar voor advies. Zij is ook eindverantwoordelijk voor het behaalde niveau, voor de vaststelling van toets-elementen, en voor de uiteindelijke beoordeling van al het geleverde werk.

Aantal deelnemers
Deze cursus staat open voor inschrijving voor bachelorstudenten die deelnemen aan een honoursprogramma van de Universiteit Utrecht. Er is een beperkt aantal plaatsen gereserveerd; plaatsing is op volgorde van aanmelding tot de maximum capaciteit bereikt is.
 
SluitenHelpPrint
Switch to English