CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal
Course module: MCMV16034
MCMV16034
Research Lab FTV 1
Course info
Course codeMCMV16034
EC5
Course goals
Na afloop van de cursus kan de student/e:
-       verschillende film- en televisiewetenschappelijke verzamel- en analysemethodes hanteren;
-       theoretische concepten voor eigen onderzoek operationaliseren;
-       op het onderzoeksproces en de gemaakte keuzes reflecteren, met name op de relatie tussen object, theorie en methode.
Content
De cursus is alleen toegankelijk voor studenten van het masterprogramma Film- en televisiewetenschap.

In deze cursus staat het oefenen en operationaliseren van onderzoeksmethodes, het analyseren van verschillende data (film- of televisieteksten, historische bronnen, interviews, interfaces) en het opzetten van film- en televisiewetenschappelijk onderzoek centraal. Er wordt kritisch op het onderzoeksproces gereflecteerd en we staan stil bij de relatie tussen object, theorie en methode.
CloseHelpPrint
Kies de Nederlandse taal