SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TLRMV17301
TLRMV17301
Zelfstudie Nederlandse literatuur en cultuur
Cursus informatie
CursuscodeTLRMV17301
Studiepunten (ECTS)5 - 7,5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeIndividueel
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; Utrecht Graduate School of Humanities; Domein Talen, Literatuur en Communicatie RMA;
Contactpersoondr. N. Geerdink
E-mailn.geerdink@uu.nl
Docenten
Docent
prof. dr. G. Buelens
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
L.A. van der Deijl
Overige cursussen docent
Docent
dr. F.M. Dietz
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. N. Geerdink
Overige cursussen docent
Blok
JAAR  (08-09-2021 t/m 28-08-2022)
Aanvangsblok
JAAR
Timeslot-: Geen timeslot van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 31-05-2021 t/m 01-07-2022
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De student verdiept zich in een thema/onderzoeksspecialisme binnen het terrein van de Nederlandse literatuur en cultuur. Het doel is om vakkennis te verdiepen, en te leren om de relevante vakliteratuur rond een (onderzoeks)onderwerp op het terrein van de opleiding te vinden, te verwerken, kritisch te beoordelen en een eigen standpunt te bepalen in lopende theoretische en methodische debatten. Afhankelijk van de invulling kan ook het zelfstandig uitvoeren van een (deel)onderzoek tot de doelstellingen behoren
Inhoud
Inhoud in overleg met de docent. Er zal een thema/onderzoeksspecialisme worden gekozen, dat uitgediept wordt via een leeslijst met primaire en secundaire literatuur, eventueel aangevuld met een eigen (deel)onderzoek.
Het is belangrijk om voor aanvang van de zelfstudie duidelijke afspraken over inhoud (het leeswerk, de verwerking) en toetsing te maken met de betreffende docent. De individuele zelfstudie is geschikt als voorbereiding op de scriptie.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geesteswetenschappen
  • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
    • Mastercursussen Geesteswetenschappen (200501100)
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
In overleg met docent.
Werkvormen
Individueel

Algemeen
Zelfstudie; invulling in overleg met docent.

Voorbereiding bijeenkomsten
In overleg met docent.

Toetsen
Ophoging 2,5 EC
Weging100
Minimum cijfer5,5

Verslag
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
- de vaardigheid om de relevante vakliteratuur rond een (onderzoeks)onderwerp op het terrein van de opleiding te vinden, te verwerken, kritisch te beoordelen en een eigen standpunt te bepalen in lopende theoretische en methodische debatten
- op heldere wijze rapporteren
- afhankelijk van invulling zelfstudie: zelf onderzoek uitvoeren

SluitenHelpPrint
Switch to English