SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TLRMV17108
TLRMV17108
Vergelijkende Neerlandistiek: Nationalisme in Nederland en Vlaanderen
Cursus informatieRooster
CursuscodeTLRMV17108
Studiepunten (ECTS)10
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; Utrecht Graduate School of Humanities; Domein Talen, Literatuur en Communicatie RMA;
Contactpersoondr. S.A. Pieterse
E-mails.a.pieterse@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. S.A. Pieterse
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.A. Pieterse
Overige cursussen docent
Docent
dr. J. Sonnenschein
Overige cursussen docent
Blok
3  (07-02-2022 t/m 08-04-2022)
Aanvangsblok
3
TimeslotD: D (WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag)
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-11-2021 t/m 28-11-2021
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
 • Studenten oriënteren zich in internationale nationalisme-theorie en nationalisme-onderzoek uit neerlandophone landen, ze leren zo de ontwikkeling van de Nederlandse literatuur en cultuur begrijpen in vergelijkend verband.
 • Studenten reflecteren op het probleem van methodisch nationalisme.Studenten oriënteren zich op de state of the art in het onderzoek naar een specifieke culturele onderzoekscasus.
 • Studenten formuleren een onderzoeksvraag die bijdraagt aan het onderzoek naar cultuurnationalisme.
 • Studenten produceren vervolgens (binnen een wetenschappelijk samenwerkingsverband) een publicabel wetenschappelijk artikel.
 • Studenten leren een wetenschappelijk artikel schrijven volgens de heersende bibliografische conventies en normen voor correct brongebruik in het vakgebied.
Inhoud
De moderne Nederlandse cultuur ontstaat begin 19de eeuw, wanneer ook de moderne staten Nederland en België worden gevormd. Bij de vorming van die 'verbeelde gemeenschappen' (B. Anderson) speelden literatuur en cultuur een bepalende rol, maar deze cursus zoomt in op wat er nadien, na het ontstaan van het moderne Nederland gebeurde. De Nederlandse cultuur lijkt sindsdien een vanzelfsprekendheid: het land is onafhankelijk en de cultuur lijkt - anders dan in duidelijk nationalistische culturen als de Vlaamse, Ierse of Schotse - even autonoom. In internationaal verband bekeken is dat echter relatief: de Vlaamse cultuur definieert zichzelf tegenover een "Franse vijand", onder meer door terug te grijpen op een vermeend roemrijk middeleeuws verleden; maar ook Nederland definieert zichzelf via het verleden, de Gouden Eeuw. Dat doet het in crisismomenten zoals (na) de Twee Wereldoorlogen, maar ook in het politiek onrustige klimaat in de 21ste eeuw. Als dus ook de Nederlandse cultuur een sterk nationalistisch karakter heeft, zou dat dan mede kunnen verklaren waarom die cultuur het zo moeilijk lijkt te hebben met het aanvaarden van Surinaamse en andere (post-)koloniale uitingen als vanzelfsprekende onderdelen van de eigen cultuur en het Nederlandse zelfbeeld? Deze kwesties staan centraal in deze cursus. Na inleiding waarin belangrijke theorieën over het nationalisme worden bestudeerd, reconstrueert de cursus de ontwikkeling van de Nederlandse, Vlaamse en Surinaamse literatuur en cultuur door in te zoomen op de genoemde sleutelmomenten. 

Getoetst wordt: a. gedegen overzicht van de wetenschapsbeoefening op het vakgebied van nationalismestudie in Neerlandistiek en daarbuiten; gedegen overzicht van de interdisciplinaire en transnationale onderzoeksperspectieven op dit gebied; b. het vermogen een eigen casus te onderzoeken vanuit een vraagstelling ingebed in het nationalisme-onderzoek; c. het vermogen om een comparatief onderzoek op te zetten en uit te voeren; d. het vermogen om de onderzoeksresultaten om te zetten in een publicabel artikel.
Toelichting op paper: studenten voeren in tweetallen een vergelijkend onderzoek uit over een casus op het gebied van de Nederlandse literatuur (in brede zin: Nederland versus Vlaanderen, Nederland versus Suriname etc), en doen verslag van het onderzoek in de vorm van een artikel, waarin beide subcasussen worden geanalyseerd vanuit een overkoepelende vraagstelling en vervolgens met elkaar in verband gebracht. Het cijfer is specifiek als volgt opgebouwd:
 • 40 % analyse van de eigen casus binnen het artikel
 • 40 % confrontatie tussen de twee casussen
 • 20 % structuur, stijl, scherpte
Hierbij wordt ook meegenomen of studenten (peer) feedback goed hebben verwerkt. 
 
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
 • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
  • Mastercursussen Geesteswetenschappen (200501100)
Verplicht materiaal
Boek
-
Titel:Nationalisme (Elementaire Deeltjes 23)
Auteur:Joep Leerssen
Uitgever:Amsterdam University Press
Kosten materiaal:10,00
Aanbevolen materiaal
Boek
-
Titel:Imagined Communities
Auteur:Benedict Anderson
Uitgever:Verso
Kosten materiaal:15,00
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Algemeen
Bespreking theoretische teksten; analyse literaire teksten en andere markers van nationalisme;

Voorbereiding bijeenkomsten
studenten komen goed voorbereid naar college, lazen opgegeven literatuur, voerden opgegeven opdrachten uit

Toetsen
Paper
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
zie inhoudsveld.

Deadlines
publicabel artikel klaar in slotweek

SluitenHelpPrint
Switch to English