SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TLRMV16305
TLRMV16305
Nederland semiotisch gelezen: van Albert Heijn tot Batavia
Cursus informatieRooster
CursuscodeTLRMV16305
Studiepunten (ECTS)5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; Utrecht Graduate School of Humanities; Domein Talen, Literatuur en Communicatie RMA;
Contactpersoondr. S.A. Pieterse
E-mails.a.pieterse@uu.nl
Docenten
Docent
dr. S.A. Pieterse
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S.A. Pieterse
Overige cursussen docent
Blok
4  (25-04-2022 t/m 01-07-2022)
Aanvangsblok
4
TimeslotD: D (WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag)
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-11-2021 t/m 28-11-2021
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Deze cursus wil studenten leren om:
- een semiotische analyse te geven van een cultureel object, dat uiting geeft aan vormen van Nederlands nationalisme
- een congres te organiseren en daar zelf een bijdrage aan te leveren
- de semiotische lezing te relateren aan uiteenlopende niet-academische discussiecontexten een eigen standpunt te bepalen in debatten over de Nederlandse cultuur en geschiedenis, daarmee rekening houdend met de maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheden van een academicus, en in het besef dat alle wetenschappelijke kennis een voorlopig karakter heeft.
- te reflecteren op de bruikbaarheid van de semiotische methode, door die methode te vergelijken met zowel andere hermeneutische methodes als het antropologische, empirische onderzoek naar cultuurconsumptie en publieksreacties.
Inhoud
In zijn Mythologie├źn geeft Roland Barthes een semiotische lezing van 'typisch Franse' verschijnselen zoals de Eiffeltoren en rode wijn. In deze cursus willen we die methode toepassen op Nederlandse culturele verschijnselen die in hoge mate een associatie met 'Nederlandsigheid' oproepen of zelfs expliciet nationalistisch zijn. Doel is om te ontdekken op welke manier zaken die volstrekt vanzelfsprekend en dus onproblematisch lijken, ideologisch geladen zijn.

Studenten wordt vervolgens gevraagd zich te verdiepen in het publieke debat over nationalisme in Nederland, en na te denken over de wijze waarop hun semiotische lezing ook bij zou kunnen dragen aan dat debat. Ze werken toe naar een wetenschappelijke lezing (die uitgeschreven wordt in een paper) waarin deze maatschappelijke context nadrukkelijk wordt meegenomen.

Studenten organiseren zelf het eindcongres, en zoeken naar referenten die kunnen reageren op hun paper. 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
    • Mastercursussen Geesteswetenschappen (200501100)
Verplicht materiaal
Boek
Roland Barthes, Mythologies.
Kosten materiaal:20,00
Aanbevolen materiaal
Syllabus
-
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Algemeen
Studenten werken toe naar een congres over semiotische analyses van Nederlandse myhes. Verwacht wordt dat ze tijdens werkcollege:
a. de opgegeven stof bespreken;
b. hun eigen casus bepalen en uitwerken
c. werken aan organisatie van congres

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten komen goed voorbereid naar college, lezen opgegeven literatuur en voeren opgegeven opdrachten uit.

Toetsen
Paper
Weging80
Minimum cijfer-

Referaat
Weging20
Minimum cijfer-

Beoordeling
Getoetst wordt: a. kennis en inzicht in semiotische benadering, deze kunnen toepassen op concrete casus; b. vaardigheid van organiseren congres; c. vaardigheid van het geven van een lezing op congres; d. methodische reflectie op de semiotische analysemethode in relatie tot andere onderzoeksmethoden; e. wetenschappelijke analyse kunnen relateren aan maatschappelijke debatten.

Deadlines
Paper deadline week 7.
Referaat op congres in week 9.

SluitenHelpPrint
Switch to English