SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TLRMV16304
TLRMV16304
Theorie & methode: Sleutelbegrippen in de letterkunde
Cursus informatieRooster
CursuscodeTLRMV16304
Studiepunten (ECTS)5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; Utrecht Graduate School of Humanities; Domein Talen, Literatuur en Communicatie RMA;
Contactpersoondr. S.A. Pieterse
E-mails.a.pieterse@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. S.A. Pieterse
Overige cursussen docent
Docent
dr. J. Sonnenschein
Overige cursussen docent
Docent
dr. E. Stronks
Overige cursussen docent
Blok
1  (06-09-2021 t/m 05-11-2021)
Aanvangsblok
1
TimeslotB: B (DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag)
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 31-05-2021 09:00 t/m 27-06-2021 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 23-08-2021 09:00 t/m 24-08-2021 23:59
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Deze cursus wil studenten leren om:
a. de gemaakte keuzes in bestaand letterkundig en cultuurhistorisch onderzoek theoretisch en methodisch te wegen, dat wil zeggen te reflecteren op de relatie tussen de conceptuele en methodische keuzes en de resultaten van het onderzoek;
b. een uiteenzetting te geven over de belangrijke thema’s in theoretische en methodische debatten op het terrein van de eigen specialisatie en daarin een eigen standpunt te bepalen;
c. te begrijpen hoe die debatten zich verhouden tot een grotere geesteswetenschappelijke context;
d. te reflecteren op de wisselwerking tussen methodische degelijkheid en wetenschappelijke integriteit; hierbij komen ook vragen over plagiaat aan de orde.
Inhoud
In deze cursus lezen studenten enkele cruciale literatuur- en cultuurwetenschappelijke publicaties uit binnen en buitenland  en leren ze hoe te reflecteren op de gemaakte theoretische en methodische keuzes. In een referaat bespreken zij één toegewezen publicatie. In de eindnota positioneren zij zichzelf ten opzichte van een breder theoretisch en methodisch debat.
 
Om belangrijke theoretische begrippen scherp te krijgen, worden ook iedere week lemma's uit het handboek Critical Terms for Literary Study besproken. Belangrijke theoretisch begrippen die in ieder geval aan de orde komen zijn: Interpretatie (gerelateerd aan close-, distant- en surface reading) en Ideologie (gerelateerd aan de literaire canon, klasse en imperialisme/nationalisme). De methodische discussie zal worden toegespitst op de vraag hoe de omvang van een corpus de representativiteit van een onderzoek mede bepaalt. En ook: wordt de vraag groter en relevanter naarmate het corpus groter wordt? Wanneer wel en niet? En welke rol kunnen digitale middelen hierbij spelen?
Aanvullende informatie
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
    • Mastercursussen Geesteswetenschappen (200501100)
Verplicht materiaal
Boek
Frank Lentricchia,Thomas McLaughlin, Critical Terms for Literary Study [meest recente druk].
Kosten materiaal:40,00
Boek
Franco Moretti, Distant Reading.
Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
-
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Algemeen
Bespreking met studenten van literatuur en portfolio-opdrachten. Ze leren gaandeweg systematischer mondeling verslag doen van hun bevindingen, en leren de resultaten onderbouwen en verdedigen ten opzichte van andere interpretaties.

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten komen goed voorbereid naar college, lezen opgegeven literatuur en voeren opgegeven opdrachten uit.

Toetsen
Nota
Weging60
Minimum cijfer-

Referaat
Weging40
Minimum cijfer-

Beoordeling
Presentatie: theoretisch en methodisch wegen van onderzoek van anderen en reflecteren op de conceptuele en methodische keuzes op de resultaten van het onderzoek.

Paper: uiteenzetting geven over de belangrijke thema’s in theoretische en methodische debatten op het terrein van de eigen specialisatie en daarin een eigen standpunt bepalen.

Deadlines
Nota week 9.

SluitenHelpPrint
Switch to English