SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TLRMV16302
TLRMV16302
Nederland gelezen via de kunsten II: vroegmoderne tijd
Cursus informatieRooster
CursuscodeTLRMV16302
Studiepunten (ECTS)5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; Utrecht Graduate School of Humanities; Domein Talen, Literatuur en Communicatie RMA;
Contactpersoondr. N. Geerdink
E-mailn.geerdink@uu.nl
Docenten
Docent
dr. N. Geerdink
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. N. Geerdink
Overige cursussen docent
Blok
2  (15-11-2021 t/m 28-01-2022)
Aanvangsblok
2
TimeslotAB: AB
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 31-05-2021 09:00 t/m 27-06-2021 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 25-10-2021 09:00 t/m 26-10-2021 23:59
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
  • Studenten leren de kunsten (met name literatuur) uit de vroegmoderne Nederlanden te analyseren als bronnen van informatie over wat er in dat land speelde (Welke politieke, ideologische maar ook kunsttheoretische debatten werden in en via de kunsten gevoerd?).
  • Studenten verwerven inzicht in de effecten van de competitie tussen de verschillende kunstvormen (literatuur, schilderkunst, muziek, architectuur) voor de cultuurproductie- en consumptie en voor de maatschappij en maatschappelijke debatten.
  • Studenten verwerven inzicht in de wetenschapsbeoefening naar de vroegmoderne Nederlandse literatuur in interactie met die naar andere kunstvormen.
  • Studenten kunnen schriftelijk verslag leggen van hun analyses van primaire bronnen en van hun verworven inzicht in de competitie tussen de kunsten en overzicht van de wetenschapsbeoefening en de interdisciplinaire en transnationale onderzoeksperspectieven en -resultaten in de Nederlandse letterkunde.
Inhoud
Na de inrichting van de Republiek in de late zestiende eeuw brak voor Nederland een periode van enorme economische en culturele welvaart aan. De Republiek kreeg een dominante positie op de wereldzeeën, kende een grote wetenschappelijke bloei en een immense productie van literatuur en schilderkunst. Maar ook was er sprake van massale migratie, religieuze conflicten en oorlogen die de maatschappelijke orde bedreigden. In deze cursus verkennen we de bronnen die zicht geven op de cultuurhistorische aspecten van al die ontwikkelingen vanuit de vraag wat ze aan die ontwikkelingen bijdroegen: door erop te reflecteren, of door consumenten die boeken, schilderijen, muziekvoorstellingen, gebouwen ed. bekostigden tot actie aan te zetten. Hoe werd het nog jonge Nederland zo in en door de kunsten gevormd?
 
De cursus leert de studenten verschillende vormen van kunst lezen en analyseren als representaties van politieke, maatschappelijke en kunsttheoretische processen.
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
    • Mastercursussen Geesteswetenschappen (200501100)
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
-
Kosten materiaal:50,00
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Algemeen
: Gedurende de wekelijkse bijeenkomsten bespreken studenten de resultaten van analyse- en onderzoeksopdrachten die zij zelfstandig hebben voorbereid. Ze leren gaandeweg systematischer mondeling verslag doen van hun bevindingen, en leren de resultaten onderbouwen en verdedigen ten opzichte van andere interpretaties. In sommige bijeenkomsten geven studenten groepspresentaties waarin de relatie met de cursus Nederland gelezen via de kunsten I centraal staat.

Voorbereiding bijeenkomsten
Van de studenten wordt verwacht dat zij ter voorbereiding van de wekelijkse bijeenkomsten zelfstandig of in groepsvorm diep leren in te gaan op bestaand onderzoek (dat willen zeggen: de resultaten daarvan kritisch gebruiken en beschouwen), en bestaande inzichten kunnen toetsen aan eigen lezing en duiding van primair materiaal.

Bijdrage aan groepswerk
Deze cursus heeft alleen verplichte samenwerking voor het voorbereiden van de presentatie, verder kunnen de studenten samenwerken - als zij dat willen - ter voorbereiding van de collegebijeenkomsten en wordt er tijdens colleges in groepjes overlegd

Toetsen
Paper 1
Weging30
Minimum cijfer-

Paper 2
Weging70
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Getoetst wordt of studenten:1.schriftelijk verslag kunnen leggen van gedegen overzicht van de wetenschapsbeoefening in heden en verleden van de Nederlandse letterkunde;2.schriftelijk verslag kunnen leggen van gedegen overzicht van de interdisciplinaire en transnationale onderzoeksperspectieven en -resultaten in de Nederlandse letterkunde ontwikkeld; 3.vaardig zijn in het contextualiseren, analyseren en interpreteren van vroegmoderne bronnen (m.n. literatuur, maar ook kunst, muziek,archeolologie)

Deadlines
Eind week 6 en begin week 10.

Studenten schrijven één paper, met twee inlevermomenten: eerste versie 30%; tweede versie 70%. Studenten analyseren in hun paper een primaire bron als representatie van politieke, maatschappelijke en/of kunsttheoretische ontwikkelingen, en besteden daarbij aandacht aan (1) de theoretische en historiografische traditie waarin (het onderzoek naar) de tekst geplaatst kan worden en (2) de kruisbestuiving tussen de kunsten die daarbij relevant is.

SluitenHelpPrint
Switch to English