SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TLRMV16301
TLRMV16301
Nederland gelezen via de kunsten I: de Moderne Tijd
Cursus informatieRooster
CursuscodeTLRMV16301
Studiepunten (ECTS)5
Categorie / NiveauM (Master)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; Utrecht Graduate School of Humanities; Domein Talen, Literatuur en Communicatie RMA;
Contactpersoonprof. dr. G. Buelens
E-mailG.Buelens@uu.nl
Docenten
Docent
prof. dr. G. Buelens
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. G. Buelens
Overige cursussen docent
Blok
1  (06-09-2021 t/m 05-11-2021)
Aanvangsblok
1
TimeslotD: D (WO-middag, WO-namiddag, Vrijdag)
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 31-05-2021 09:00 t/m 27-06-2021 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 23-08-2021 09:00 t/m 24-08-2021 23:59
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
  • Studenten verwerven, via de bestudering van primair materiaal, inzicht in de samenhang tussen het denken over literatuur en andere kunsttakken in de moderne tijd.
  • Studenten verwerven inzicht in de onderzoekstradities naar literatuur en de verschillende kunstvormen (wanneer en waarom werden deze kunsten apart, wanneer samen bestudeerd, en waarom?), en reflecteren op de impact van de academische internationalisering op die onderzoekstradities.
  • Studenten leren verschillende vormen van kunst lezen en analyseren als representaties van politieke, maatschappelijke en kunsttheoretische processen.
  • Studenten leren zowel schriftelijk als mondeling de argumenten uit vakliteratuur te synthetiseren en verbanden uit te leggen tussen verschillende kunstvormen en verschillende typen onderzoek.
Inhoud
Literaire ontwikkelingen voltrekken zich niet in een vacuüm. Maar hoe verloopt dat dan concreet? In deze cursus onderzoeken we hoe het moderne Nederlandse kunstbegrip tot stond komt in een dialoog tussen de kunsten en maatschappelijke, politieke en culturele ontwikkelingen in binnen- en buitenland. De focus ligt op drie momenten waarop de Nederlandse kunst ook internationaal naam maakt, zij het niet in elke kunsttak in dezelfde mate:

- Tachtig/De Nieuwe Gids/Van Gogh/Berlage
- De Stijl
- de naoorlogse avant-garde (Cobra/Vijftig/Zestig/Zero)

Aan elk moment worden twee weken besteed, waarbij in de eerste sessie het primaire materiaal centraal staat en in de tweede de onderzoekstradities. De cursus leert de studenten verschillende vormen van kunst lezen en analyseren als representaties van politieke, maatschappelijke en kunsttheoretische processen.
Aanvullende informatie
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
    • Mastercursussen Geesteswetenschappen (200501100)
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
-
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Algemeen
Bespreking met studenten van literatuur en onderzoeksopdrachten. Ze leren gaandeweg systematischer mondeling verslag doen van hun bevindingen, en leren de resultaten onderbouwen en verdedigen ten opzichte van andere interpretaties.

Voorbereiding bijeenkomsten
Studenten komen goed voorbereid naar college, lezen opgegeven literatuur en voeren opgegeven opdrachten uit.

Toetsen
Mondeling tentamen 1
Weging70
Minimum cijfer-

Opdracht
Weging30
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kennis van de intermediale ontwikkelingen in de moderne tijd. Kennis van de interdisciplinaire en transnationale onderzoeksperspectieven die binnen het vakgebied ontwikkeld zijn, kennis van de wetenschapsbeoefening in interdisciplinair perspectief. In staat een uiteenzetting te geven over de belangrijke thema’s in wetenschappelijke debatten op dit terrein.

Deadlines
Week 8.

SluitenHelpPrint
Switch to English