SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TL3V19002
TL3V19002
Latin in Late Antiquity
Cursus informatieRooster
CursuscodeTL3V19002
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. R. Flierman
E-mailr.flierman@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. R. Flierman
Overige cursussen docent
Docent
dr. R. Flierman
Overige cursussen docent
Blok
2  (15-11-2021 t/m 28-01-2022)
Aanvangsblok
2
TimeslotC: C (MA-mid/namiddag,DI-middag, DO-ocht)
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingOnderdeel van de minor Latin Language and Culture in European tradition. Equivalent aan TL3V16002.
Cursusinschrijving geopendvanaf 31-05-2021 t/m 27-06-2021
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Na afronding van de cursus is de student in staat om
  • representatieve teksten uit de Latijnse literatuur tussen ca. 300 n.Chr. en ca. 600 n.Chr. te analyseren, te interpreteren en te vertalen op gevorderd niveau;
  • de culturele en historische context van deze literatuur en de ontwikkeling van de Latijnse taal in de periode van de late Oudheid te begrijpen en daarvan verslag te doen;
  • te reflecteren op de invloed van de bestudeerde teksten op latere perioden;
  • het wetenschappelijk instrumentarium (gespecialiseerde woordenboeken/grammatica) te hanteren;
  • een onderzoeksverslag over een relevant onderzoeksthema te schrijven.
Inhoud
Deze cursus gaat uit van kennis van het Latijn op verdiepend niveau (TL2V14003 of op basis van een diagnostische toets; voor vragen kun je terecht bij de cursuscoördinator).
 
De term ‘late oudheid’ heeft onder wetenschappers ruim ingang gevonden om de periode tussen c. 300 en c. 600 aan te duiden. We bestuderen de Latijnse taal en literatuur in deze periode, waarbij we ons concentreren op de transformatie van klassieke tradities, vernieuwingen op religieus gebied (ontwikkeling van het christendom) en op de ontwikkeling van de Latijnse taal. Thema’s aan de hand waarvan we deze vragen benaderen zijn o.a. burgerschap en religie; lichamelijkheid, dood en hiernamaals; onderwijs en de artes liberales. Het belang van de auteurs die we lezen overstijgt deze periode. De doorwerking van hun werken in latere eeuwen vormt een belangrijk onderdeel van deze cursus.

Deze cursus is de tweede cursus in de minor Latijnse taal & cultuur in de Europese traditie.

Voor studenten LAS en TCS die deze cursus volgen als deel van het kernpakket van hun hoofdrichting geldt een verplichte voorbereiding. Informatie: https://tcs.sites.uu.nl/
 
Aanvullende informatie
Deze cursus is de tweede cursus in de minor Latijnse taal & cultuur in de Europese traditie.

Voor studenten LAS en TCS die deze cursus volgen als deel van het kernpakket van hun hoofdrichting geldt een verplichte voorbereiding. Informatie: https://tcs.sites.uu.nl/


Deze cursus gaat uit van kennis van het Latijn op verdiepend niveau (TL2V14003 of op basis van een diagnostische toets; voor vragen kun je terecht bij de cursuscoördinator).
 

Early Exit option for international exchange students (5 ECTS)
 
Exchange students who are required to return to their home university before January, are allowed to choose an Early Exit option for this course. The Early Exit option means that students can finish the course before Christmas break, receiving 5 ECTS for the course. Students must make arrangements with the course coordinator at the start of the course.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
    • Tlc-Latijn II (TL2V14003)
Voorkennis
Kennis van het Latijn op verdiepend niveau; neem bij twijfel contact op met de cursuscoördinator. Vrijstelling voor Latijn II is mogelijk op basis van cijferlijst CE VWO, ter beoordeling van de minorcoördinator.
Voorkennis kan worden opgedaan met
TL2V14003 Latijn 2
Verplicht materiaal
Boek
Nederlands: Pinkster, Woordenboek Latijn/Nederlands Caroline Fisser, Studeo
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Preparation of reading, translation, presentation ahead of class.

Bijdrage aan groepswerk
Active participation

Toetsen
Paper
Weging50
Minimum cijfer-

Beoordeling
Level of skills, understanding and knowledge as defined in 'Cursusdoelen'.

Deadlines
Written examination: week 8/9; paper: week 9/10.

Schriftelijke toets
Weging50
Minimum cijfer-

Beoordeling
Level of skills, understanding and knowledge as defined in 'Cursusdoelen'.

Deadlines
Written examination: week 8/9; paper: week 9/10.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English