SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TL3V16003
TL3V16003
Latijn in de vroegmoderne wereld
Cursus informatieRooster
CursuscodeTL3V16003
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoonprof. dr. A.S.Q. Visser
E-maila.s.q.visser@uu.nl
Docenten
Docent
A. den Haan
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. A.S.Q. Visser
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. A.S.Q. Visser
Overige cursussen docent
Blok
4  (25-04-2022 t/m 01-07-2022)
Aanvangsblok
4
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingIs onderdeel minor Latijnse taal & cultuur in de Europese traditie
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-11-2021 t/m 28-11-2021
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De student maakt kennis met representatieve teksten uit de Latijnse literatuur van de Renaissance en later en ontwikkelt de vaardigheid om deze te analyseren, te interpreteren en te vertalen op gevorderd niveau; verwerft inzicht in de culturele en historische context van de bestudeerde literatuur en in de ontwikkeling van de Latijnse taal in de vroegmoderne tijd in verhouding tot het Latijn van eerdere perioden. De student leert tevens te reflecteren op onderzoek naar en theorievorming over vroegmoderne Latijnse literatuur; leert het wetenschappelijk instrumentarium (gespecialiseerde woordenboeken/grammatica's, repertoria) te hanteren; leert kennis, inzicht en reflectie toe te passen in een onderzoeksverslag.
Inhoud
Deze cursus gaat uit van kennis van het Latijn op verdiepend niveau (TL2V14003 of op basis van een diagnostische toets; voor vragen kun je terecht bij de cursuscoördinator).
 
Deze cursus maakt onderdeel uit van de minor Latijnse taal & cultuur in de Europese traditie. In de vroegmoderne tijd maakte het klassiek latijn een opzienbarende revival mee. Humanisten lieten zich opnieuw inspireren door een keur aan klassieke werken en probeerden de antieke stijlidealen te evenaren. Auteurs als Petrarca en Boccaccio, Alberti en Valla, Erasmus en Lipsius ontwikkelden zich tot literaire sterren die in heel Europa gretig gelezen en bewonderd werden. Deze cursus biedt een inleiding in het Latijn van de vroegmoderne periode. We zullen kennis maken met de eigenaardigheden van de taal en onderzoeken hoe auteurs in de Renaissance klassieke literatuur zowel navolgen als aanpassen aan de normen van hun tijd. Drie thema’s staan hierbij centraal: onderwijs, religie en humor. Binnen elk van deze thema’s komen verschillende auteurs aan bod.

Deze cursus is de vierde cursus in de minor Latijnse taal & cultuur in de Europese traditie.

Voor studenten LAS en TCS die deze cursus volgen als deel van het kernpakket van hun hoofdrichting geldt een verplichte voorbereiding. Informatie: https://tcs.sites.uu.nl/
Aanvullende informatie
Deze cursus is de vierde cursus in de minor Latijnse taal & cultuur in de Europese traditie.

Voor studenten LAS en TCS die deze cursus volgen als deel van het kernpakket van hun hoofdrichting geldt een verplichte voorbereiding. Informatie: https://tcs.sites.uu.nl/


Deze cursus gaat uit van kennis van het Latijn op verdiepend niveau (TL2V14003 of op basis van een diagnostische toets; voor vragen kun je terecht bij de cursuscoördinator).
 
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
    • Tlc-Latijn II (TL2V14003)
Voorkennis
Kennis van het Latijn op verdiepend niveau. Vrijstelling voor Latijn II is mogelijk op basis van cijferlijst CE VWO, ter beoordeling van de minorcoördinator.
Voorkennis kan worden opgedaan met
TL2V14003
Verplicht materiaal
Boek
Nog niet bekend
Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Voorbereiding van lectuur: grammatica, vocabulaire en contextuele informatie.

Werkcollege

Algemeen
De cursus bestaat uit leesseminars voor training van vaardigheden in het vertalen en interpreteren van voorgeschreven teksten.

Voorbereiding bijeenkomsten
Voorbereiding van lectuur: grammatica, vocabulaire en contextuele informatie.

Bijdrage aan groepswerk
Actieve deelname aan discussies en gezamenlijke vertaaloefeningen.

Toetsen
Nota
Weging50
Minimum cijfer-

Beoordeling
Toets 1 is schriftelijk tentamen op basis van de gelezen primaire teksten, secundaire literatuur en collegestof.
Toets 2 is een nota waarin een klein onderzoek wordt uitgevoerd naar een tijdens de cursus behandelde auteur of tekst.

Schriftelijke toets
Weging50
Minimum cijfer-

Beoordeling
Toets 1 is schriftelijk tentamen op basis van de gelezen primaire teksten, secundaire literatuur en collegestof.
Toets 2 is een nota waarin een klein onderzoek wordt uitgevoerd naar een tijdens de cursus behandelde auteur of tekst.

SluitenHelpPrint
Switch to English