SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TL3V16001
TL3V16001
Klassiek Latijn
Cursus informatieRooster
CursuscodeTL3V16001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. M. Buijs
Telefoon+31 30 2532271
E-mailM.Buijs@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. M. Buijs
Overige cursussen docent
Blok
1  (06-09-2021 t/m 05-11-2021)
Aanvangsblok
1
TimeslotC: C (MA-mid/namiddag,DI-middag, DO-ocht)
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingCursus maakt deel uit van de minor Latijnse taal en cultuur in de Europese traditie.
Cursusinschrijving geopendvanaf 31-05-2021 t/m 27-06-2021
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De student maakt kennis met een tekst of thema uit de klassiek Latijnse literatuur (ca. 100 v.Chr. – ca. 100 n.Chr) en ontwikkelt de vaardigheid Latijnse teksten te analyseren, te interpreteren en te vertalen op gevorderd niveau, verwerft inzicht in de culturele en historische context van de bestudeerde teksten, leert relevante secundaire literatuur vinden en gebruiken, het wetenschappelijk instrumentarium (gespecialiseerde woordenboeken/grammatica’s) hanteren en is in staat om het geleerde in een paper te verwerken.
Inhoud
 
Geen taal heeft ooit een status gehad vergelijkbaar met die van het klassiek Latijn. Al in de oudheid werd het werk van Marcus Tullius Cicero (106-43 v.Chr.) bewonderd als toppunt van stilistische volmaaktheid. Ook in de latere geschiedenis zijn de Romeinse auteurs die schreven tussen ca. 100 voor en 100 na Christus steeds weer intensief bestudeerd en tot voorbeeld genomen, niet alleen vanwege hun inhoudelijke kwaliteiten, maar bovenal vanwege de volmaaktheid van hun taal. Juist het Latijn vormde dan ook een belangrijke basis voor de Europese lingua franca waarin schrijvers en geleerden tot ver in de negentiende eeuw met elkaar communiceerden. Centraal op dit college staat een klassiek Latijnse tekst of een thema uit de klassiek Latijnse literatuur. De gekozen teksten zullen gedurende de cursus intensief wordt bestudeerd, geanalyseerd en vertaald. Aandacht wordt besteed aan zowel de inhoud en de historische context, als aan het belang van de gelezen tekst voor de Europese cultuur. Bijzondere aandacht is er tevens voor de stilistische en linguïstische aspecten van de gelezen tekst.
 
Aanvullende informatie
Deze cursus wordt, afhankelijk van omstandigheden, op locatie of online aangeboden. Let op: toetsing kan op locatie plaatsvinden.
Kijk voor meer informatie over de cursus vanaf augustus regelmatig op Blackboard.

Deze cursus is de eerste cursus in de minor Latijnse taal & cultuur in de Europese traditie
Voor studenten LAS en TCS die deze cursus volgen als deel van het kernpakket van hun hoofdrichting geldt een verplichte voorbereiding. Informatie: https://tcs.sites.uu.nl/

Deze cursus gaat uit van kennis van het Latijn op verdiepend niveau (TL2V14003 of op basis van een diagnostische toets; voor vragen kun je terecht bij de cursuscoördinator). 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
    • Tlc-Latijn II (TL2V14003)
Voorkennis
Kennis van het Latijn op verdiepend niveau. Vrijstelling voor Latijn II is mogelijk op basis van cijferlijst CE VWO, ter beoordeling van de minorcoördinator.
Voorkennis kan worden opgedaan met
TL2V14003 Latijn II
Verplicht materiaal
Boek
Nader te bepalen
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
Inleidende colleges en werkcolleges

Voorbereiding bijeenkomsten
Voorbereiding Latijnse teksten ter analyse en vertaling; voorbereiding achtergrondliteratuur

Bijdrage aan groepswerk
Actieve deelname

Toetsen
Eindtoets
Weging50
Minimum cijfer-

Paper
Weging50
Minimum cijfer-

Beoordeling
Interpretatie- en vertaalvaardigheid
Inzicht in culturele en historische context
Hantering wetenschappelijk instrumentarium

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English