SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TL3V14004
TL3V14004
Literary Toolbox
Cursus informatieRooster
CursuscodeTL3V14004
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeAcademische contextcursussen
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
ContactpersoonC. Aaftink, PhD
E-mailC.Aaftink@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 1
Contactpersoon van de cursus
C. Aaftink, PhD
Overige cursussen docent
Docent
C. Aaftink, PhD
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. D.A. Pascoe
Overige cursussen docent
Docent
C.W. de Raat, MA
Overige cursussen docent
Docent
E.A.A, Shamier
Overige cursussen docent
Blok
3  (07-02-2022 t/m 08-04-2022)
Aanvangsblok
3
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze AC-cursus is bedoeld voor studenten van het domein TLC en voor studenten TCS/LAS.
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-11-2021 t/m 28-11-2021
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen

Studenten verdiepen hun vaardigheden in de stilistische en kritische analyse van literaire teksten. Voorts verbreden zij hun methodologische en theoretische repertoire door verschillende methoden en concepten te bestuderen en toe te passen.

Inhoud

Deze academische contextcursus is ontworpen om een pakket van conceptuele en theoretische vaardigheden aan te bieden aan studenten die overwegen om hun studie op het gebied van Letterkunde en Culturele Studies op MA-niveau te vervolgen.

 
Aanvullende informatie

Deze cursus is bedoeld voor studenten van de volgende bacheloropleidingen: Duits, Engels, Frans, Italiaans, Keltisch, Literatuurwetenschap, Nederlands, Liberal Arts & Sciences, Spaans en Taal- en Cultuurstudies.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geesteswetenschappen
Voorkennis
Kennis op het gebied van literatuur- en cultuurwetenschap op niveau basispakket.
Verplicht materiaal
Boek
Joyce, James. Dubliners
Kosten materiaal:15,00
Werkvormen
Hoorcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
De opgegeven teksten dienen zorgvuldig gelezen te worden.

Werkcollege

Algemeen
De cursus bestaat uit 2 uur hoorcollege en 2 x 2 uur werkcollege. De voertaal van het hoorcollege is Engels, de voertaal van het werkcollege is afhankelijk van docent Nederlands of Engels.

Voorbereiding bijeenkomsten
Van studenten wordt verwacht dat zij zelfstandig de primaire en secundaire literatuur lezen die ter voorbereiding van hoor- en werkcolleges wordt aangeboden, en dat ze op basis van deze bestudering deel kunnen nemen aan groepdiscussies, seminar leaderships kunnen verzorgen en de opdrachten kunnen maken. Tevens wordt van hen verwacht dat ze zich op basis van de feedback van de docent bekwamen in de schrijf- en leesvaardigheden die in de colleges worden geoefend, om die vaardigheden te gebruiken bij het uitvoeren van de (eind)opdrachten.

Bijdrage aan groepswerk
Studenten organiseren en dragen bij aan groepsdiscussies.

Toetsen
Opdracht(en) 1
Weging30
Minimum cijfer-

Beoordeling
Opdracht 1: Close reading (15 %)
Opdracht 2: Theoretisch kader en interpretatie (15 %).

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Bestuderen en analyseren van informatie
Intellectuele vaardigheden
Schrijven (algemeen) - diverse typen teksten plannen, schrijven, herschrijven en afwerken
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium
Beheersen van methoden en technieken

Paper
Weging50
Minimum cijfer-

Beoordeling
Paper (50 %)
Studenten integreren bevindingen van de twee eerdere opdrachten in een thesis, welke een originele interpretatie van een literaire tekst betreft en voorts is voorzien van een inleiding, een onderzoeksvraag of thesis statement, een theoretisch kader, een conclusie, en een bronnenlijst in MLA format.

Deadlines
Week 9

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Bestuderen en analyseren van informatie
Synthetiseren en structureren van informatie
Intellectuele vaardigheden
Schrijven (algemeen) - diverse typen teksten plannen, schrijven, herschrijven en afwerken
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium
Beheersen van methoden en technieken

Referaat
Weging20
Minimum cijfer-

Beoordeling
Seminar leadership

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Intellectuele vaardigheden
Presenteren - een referaat/pleidooi voorbereiden, uitvoeren en evalueren
Discussieren, debatteren
Communicatieve vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context

SluitenHelpPrint
Switch to English