SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TL2V19006
TL2V19006
Latin: Medieval Universal Language
Cursus informatieRooster
CursuscodeTL2V19006
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. R. Flierman
E-mailr.flierman@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. R. Flierman
Overige cursussen docent
Blok
3  (07-02-2022 t/m 08-04-2022)
Aanvangsblok
3
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingPart of minor Latin Language and Culture in European tradition. Equivalent to TL1V14006 and TL2V16001.
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-11-2021 t/m 28-11-2021
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Na afronding van de cursus is de student in staat om:
•         de ontwikkeling van het Latijn in middeleeuws Europa te reproduceren;
•         Latijnse bronteksten uit de periode te analyseren, interpreteren en vertalen
•         het wetenschappelijk instrumentarium te hanteren;
•         verworven kennis en inzicht te verwoorden, zowel mondeling als schriftelijk;
•         een academische samenvatting te maken.
Inhoud

 
Centraal staat de rol van het Latijn als belangrijkste communicatietaal in middeleeuws Europa. De cursus geeft een inleiding in de ontwikkeling van het Latijn in de vroege Middeleeuwen (tot ca. 1000) en gaat in op de verhouding tussen Latijn en volkstalen in de verschillende regio's van middeleeuws Europa (Frankrijk, Spanje, Italië, Britse eilanden). We lezen bronteksten in het Latijn en deels in vertaling, die van deze ontwikkeling en verhouding getuigen. Teksten die zeker aan de orde komen zijn de Historia ecclesiastica van Beda, de Etymologiae van Isidorus van Sevilla, en de brief De litteris colendis van Karel de Grote.
 
Aanvullende informatie
Deze cursus gaat uit van kennis van het Latijn op verdiepend niveau (TL2V14003 of op basis van een diagnostische toets; voor vragen kun je terecht bij de cursuscoördinator).

Deze cursus is de derde cursus in de minor Latijnse taal & cultuur in de Europese traditie.

Voor studenten LAS en TCS die deze cursus volgen als deel van het kernpakket van hun hoofdrichting geldt een verplichte voorbereiding. Informatie: https://tcs.sites.uu.nl/

​Excursie: de handschriften van de Utrechtse UB.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
    • Tlc-Latijn II (TL2V14003)
Voorkennis
Kennis van het Latijn op verdiepend niveau. Vrijstelling voor Latijn II is mogelijk op basis van cijferlijst CE VWO, ter beoordeling van de minorcoördinator.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Cursus TLV14003 Latijn 2. Neem bij twijfel contact op met de docent.
Verplicht materiaal
Boek
Apart from the course book, you will need a Latin dictionary and Latin grammar for this course. If you do not yet posses a dictionary and/or grammar, or you do but are unsure whether they suffice, please contact the course coordinator. The university provides free access to a range of online Latin resources, including several dictionaries and grammars, and that might be enough. If you want a paper copy at any rate, good Dutch options are: - Pinkster, Woordenboek Latijn/Nederlands. - Caroline Fisser, Studeo. Een moderne Latijnse grammatica; - Paul Brand, Een Kleine Latijnse Grammatica For international students: - Charlton Lewis, Elementary Latin Dictionary - Allen and Greenough's New Latin Grammar
Boek
Keith Sidwell, Reading Medieval Latin (Cambridge, 1995)
ISBN:9780521447478
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
Inleidende colleges en werkcolleges.

Voorbereiding bijeenkomsten
Voorbereiding Latijnse teksten (analyse en vertaling); voorbereiding secundaire literatuur voor discussie.

Bijdrage aan groepswerk
actieve deelname.

Toetsen
Schriftelijke toets
Weging50
Minimum cijfer-

Toets
Weging50
Minimum cijfer-

Beoordeling
- Inzicht in de ontwikkeling van het Latijn in middeleeuws Europa;
- Kennis van Latijnse teksten uit de periode in brontaal en vertaling;
- Hantering wetenschappelijk instrumentarium;
- Vaardigheid in vertalen en analyseren/contextualiseren van bronteksten op verdiepend niveau;

Deadlines
Toets 1 en schriftelijk tentamen worden geroosterd.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English