SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TL2V14003
TL2V14003
Latijn II
Cursus informatieRooster
CursuscodeTL2V14003
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. M. Buijs
Telefoon+31 30 2532271
E-mailM.Buijs@uu.nl
Docenten
Docent
dr. M. Buijs
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M. Buijs
Overige cursussen docent
Blok
2  (15-11-2021 t/m 28-01-2022)
Aanvangsblok
2
TimeslotC: C (MA-mid/namiddag,DI-middag, DO-ocht)
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 31-05-2021 t/m 27-06-2021
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus kan de student zelfstandig omgaan met eenvoudige in het Latijn gestelde teksten; hij/zij is in staat morfologische en syntactische aspecten van zinnen in hun context te analyseren, en met behulp van beheersing van het vocabulaire, het gelezene van een correcte Nederlandse weergave te voorzien.
Inhoud
De student bestendigt en vermeerdert zijn/haar kennis van de vormleer en de syntaxis van het Latijn, vergroot zijn/haar kennis van het vocabulaire, en doet ervaring op met het lezen van Latijnse teksten, waarbij hij/zij het woordenboek leert hanteren. De student leert hypothesen op te stellen ten aanzien van hem/haar deels onvertrouwde materie, om vervolgens tot een synthese van de door hem/haar geraadpleegde bronnen en de collegestof te komen.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
    • Tlc-Latijn I (TL1V14004)
Voorkennis
Basale kennis van de grammatica van het Latijn en enige vertaalvaardigheid.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Latijn I (TL1V14004). Wie het CE Latijn met een voldoende heeft afgelegd kan op vertoon van diploma en cijferlijst direct instromen in Latijn II.
Verplicht materiaal
Boek
Latinitas. Cursus Latijn, Hans Oranje, VU Uitgeverij, Amsterdam 1993 of later; ISBN: 90-5383-230-0
Kosten materiaal:88,05
Woordenboek
Woordenboek Latijn/Nederlands, Harm Pinkster (red.), Amsterdam University Press
Kosten materiaal:25,25
Aanbevolen materiaal
Boek
Inleiding tot de Latijnse Syntaxis. Structuur van zin en tekst, Caroline Kroon, Amsterdam, University Press 2007; ISBN: 978 90 5356 950 4
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Algemeen
Volgens het `Schema voorbereiding' bereidt de student steeds zelf voorafgaand aan het college de desbetreffende onderdelen van de leergang + antwoordenboek of het lectuurpensum + woordenboek voor.. Op college wordt deze stof verhelderd en verdiept, in beginsel aan de hand van de vragen/opmerkingen waarmee de student aangeeft dat hij/zij extra begeleiding behoeft.

Voorbereiding bijeenkomsten
Voor de verwerking van de stof en de voorbereiding van de volgende twee college-uren zal in de regel thuis zeven uren besteed moeten worden. Er kan derhalve niet genoeg op gewezen worden dat het voor een succesvolle afronding van de cursus noodzakelijk is dat de onderdelen verwerking, voorbereiding en zelfstudie op waarde worden geschat. Er wordt in deze cursus nadrukkelijk een grote eigen inbreng van de studenten verwacht.

Toetsen
Schriftelijk tentamen 1
Weging30
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen 2
Weging70
Minimum cijfer-

Deadlines
De schriftelijke toets behelst alle behandelde stof. De student moet n.a.v. Latijnse passages morfologische en syntactische vragen kunnen beantwoorden, en deze passages kunnen vertalen.

SluitenHelpPrint
Switch to English