SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TL1V14004
TL1V14004
Latijn I
Cursus informatieRooster
CursuscodeTL1V14004
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (Bachelor Inleiding)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. M. Buijs
Telefoon+31 30 2532271
E-mailM.Buijs@uu.nl
Docenten
Docent
dr. M. Buijs
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M. Buijs
Overige cursussen docent
Blok
1  (06-09-2021 t/m 05-11-2021)
Aanvangsblok
1
TimeslotB: B (DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag)
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 31-05-2021 t/m 27-06-2021
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus kan de student eenvoudige Latijnse teksten met begrip lezen; hij/zij is in staat morfologische en syntactische aspecten van Latijnse zinnen te analyseren, en met behulp van beheersing van het vocabulaire, voorgelegde passages van een correcte Nederlandse weergave te voorzien. Wanneer de student de onderhavige cursus met goed gevolg afrondt voldoet hij/zij aan de ingangseis van de cursus Latijn II, die direct aansluit op Latijn I.
 
Inhoud
De student maakt kennis met nominale (naamvalssysteem, substantiva en adiectiva) en verbale (tempus, modus, diathese) vormen van het Latijn. Verder leert hij/zij syntactische structuren herkennen en verwerft zich een basisvocabulaire bestaande uit frequent voorkomende Latijnse woorden. De student leert hypothesen op te stellen ten aanzien van hem/haar deels onvertrouwde materie, om vervolgens tot een synthese van de door hem/haar geraadpleegde bronnen en de collegestof te komen.
Aanvullende informatie
Wie het CE Latijn met een voldoende heeft afgelegd, kan op vertoon van diploma en cijferlijst direct instromen in Latijn II.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Boek
Latinitas. Cursus Latijn, Hans Oranje, VU Uitgeverij, Amsterdam 1993 of later; ISBN: 90-5383-230-0
Kosten materiaal:43,50
Aanbevolen materiaal
Boek
Inleiding tot de Latijnse Syntaxis. Structuur van zin en tekst, Caroline Kroon, Amsterdam, University Press 2007; ISBN: 978905356 950 4
Kosten materiaal:25,25
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Algemeen
Volgens het `Schema voorbereiding' bereidt de student steeds zelf voorafgaand aan het college de desbetreffende onderdelen van de leergang (grammatica, oefeningen/teksten en/of woorden) voor; de gekozen leergang biedt hiertoe alle gelegenheid (naast COO). Tijdens het college wordt deze stof verhelderd en verdiept, in beginsel aan de hand van de vragen/opmerkingen waarmee de student aangeeft dat hij/zij extra begeleiding behoeft.

Voorbereiding bijeenkomsten
Voor de verwerking van de stof en de voorbereiding van de volgende twee college-uren zal in de regel thuis zeven uren besteed moeten worden. Er kan derhalve niet genoeg op gewezen worden dat het voor een succesvolle afronding van de cursus noodzakelijk is dat de onderdelen verwerking, voorbereiding en zelfstudie op waarde worden geschat. Er wordt in deze cursus nadrukkelijk een grote eigen inbreng van de studenten verwacht.

Toetsen
Schriftelijk tentamen 1
Weging30
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen 2
Weging70
Minimum cijfer-

Beoordeling
De schriftelijke toets behelst alle behandelde stof: grammatica, oefeningen én woorden. De student moet n.a.v. Latijnse passages morfologische en syntactische vragen kunnen beantwoorden, en deze passages kunnen vertalen.

SluitenHelpPrint
Switch to English