SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: TC2V11006
TC2V11006
Basiscursus taalkundig onderzoek
Cursus informatieRooster
CursuscodeTC2V11006
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Liberal Arts;
Contactpersoondr. M.C. van den Berg
Telefoon+31302536049
E-mailM.C.vandenBerg1@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. M.C. van den Berg
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.C. van den Berg
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.C.H. Pinget
Overige cursussen docent
Blok
3  (07-02-2022 t/m 08-04-2022)
Aanvangsblok
3
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingCursus is alleen toegankelijk voor studenten TCS.
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-11-2021 t/m 28-11-2021
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Deze basiscursus onderzoek draagt bij aan:
1. specialistische kennis, waaronder de belangrijkste thema’s en debatten en kennis van onderzoeksmethodes, al dan niet digitaal, van de taalkunde;
2. kennis van de theoretische en methodologische grondslagen van het onderzoek naar taal;
3. het vermogen op academisch niveau te denken, te handelen en mondeling en schriftelijk te communiceren;
4. het vermogen een wetenschappelijke probleemstelling te ontwikkelen;
5. kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn om geesteswetenschappelijke kennis kritisch te beschouwen;
6. het vermogen de gangbare wetenschappelijke begrippen en methoden van de taalkunde toe te passen;
7. het vermogen om het resultaat van eigen onderzoek weer te geven in een coherent betoog dat wordt afgesloten met een heldere, synthetiserende conclusie die bijdraagt aan de beantwoording van een onderzoeksvraag of de oplossing van een probleem
Inhoud
Taalkundig onderzoek vereist niet alleen kennis van de belangrijkste vragen, verschijnselen en ideeën in de taalwetenschap maar ook van een aantal analytische vaardigheden op het gebied van de grammatica en haar interactie met sociale en psychologische factoren. Deze cursus biedt een inleiding in de theoretische fundamenten van de taalwetenschap en een training in het analyseren van taalmateriaal op verschillende niveaus en vanuit verschillende perspectieven, waardoor de student een basis heeft om zich verder te ontwikkelen in het taalkundig onderzoek. kennismaking met een gangbaar geautomatiseerd bibliografisch programma en met speciale aandacht voor de taalkunde, maakt deel uit van de cursus. 

Deze cursus bereidt studenten voor op de kernpakketten in de volgende TCS-hoofdrichtingen:
- Taalkunde,
- Moderne talen: Educatie en Meertaligheid

De cursus bouwt voort op het academische vaardigheden onderwijs op gebied van lezen, samenvatten, presenteren en schrijven voor TCS-studenten in de Thematisch Oriënterende Cursussen.
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geesteswetenschappen
Voorkennis
Studenten moeten hebben kennisgemaakt met academische vaardigheden op gebied van lezen, literatuur verzamelen en schrijven en presenteren
Voorkennis kan worden opgedaan met
Thematisch Oriënterende Cursussen van TCS, Schrijfacademie van LAS
Verplicht materiaal
Boek
-
ISBN:9780470672136
Titel:Taal en taalwetenschap
Auteur:Baker, A. E., Don, J., & Hengeveld, K. (Eds.)
Uitgever:Wiley-Blackwell
Druk:2
Kosten materiaal:40,00
Software
SPSS, gratis via MyWorkspace
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege 1

Voorbereiding bijeenkomsten
Bestuderen van leesstof, maken van oefeningen en opdrachten

Toetsen
Opdracht(en)
Weging60
Minimum cijfer5,5

Schriftelijke toets
Weging40
Minimum cijfer-

Beoordeling
Kennis van collegestof en vermogen om het geleerde toe te passen. De student is geslaagd wanneer het gemiddelde van alle deeltoetsen voldoende is (hoger dan 5,5), én wanneer voor alle schriftelijke opdrachten een voldoende, d.w.z. hoger dan 5,5 behaald is.

Deadlines
De opdrachten worden in de loop van het blok gemaakt en beoordeeld. Aan het eind van de cursus vindt de schriftelijke toets plaats

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English