SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: RE2V18003
RE2V18003
Antropologie van de religie: theorieën en methoden
Cursus informatieRooster
CursuscodeRE2V18003
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Filosofie en Religiewetenschap;
Contactpersoonprof. dr. B. Meyer
E-mailB.Meyer@uu.nl
Docenten
Docent
prof. dr. B. Meyer
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. B. Meyer
Overige cursussen docent
Docent
J.O. Wiering
Overige cursussen docent
Blok
3  (07-02-2022 t/m 08-04-2022)
Aanvangsblok
3
TimeslotB: B (DI-ochtend, DO-middag, DO-namiddag)
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-11-2021 t/m 29-11-2021
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedureadministratie onderwijsinstituut
Cursusdoelen
  • Inzicht verwerven in centrale antropologische theorie├źn en methoden m.b.t. religie;
  • Zelfstandig die theorie├źn en methoden toe passen in de kritische analyse van maatschappelijke kwesties en etnografisch materiaal;
  • Ontwikkelen van empirische onderzoekvaardigheden (met name online)
  • Opzetten en uitvoeren van een klein antropologisch onderzoekproject naar een zelf uitgekozen religieuze groep;
  • In staat zijn om hierover op academische wijze mondeling en schriftelijk te rapporteren.
Inhoud
Het centrale thema van deze cursus is de bestudering van religie vanuit een antropologisch perspectief. Religie wordt benaderd als een empirisch te onderzoeken, hedendaags en sociaal-cultureel fenomeen. De nadruk ligt niet op doctrines en voorstellingen per se, maar op geleefde religie; de wijze waarop mensen religie beleven en beoefenen in het dagelijks leven. Tijdens de cursus komen centrale auteurs en begrippen aan bod, en wordt er aandacht besteed aan de basiskenmerken van een antropologische benadering. Centraal staat de behandeling van onderwerpen die fundamenteel zijn voor het in kaart brengen van het ontstaan van een religieuze setting en van vormen van collectieve en individuele religieuze ervaringen zoals: religieuze ruimte en tijd, het lichaam en de zintuigen, gender en seksualiteit, ritueel en verbeelding, beelden en voorwerpen, geluid en muziek, media, alsmede macht, geld en politiek. In de hoorcolleges worden de verbanden tussen deze onderwerpen en religie uiteengezet. Daarnaast verrichten studenten zelf aan de hand van kleine onderzoeksopdrachten antropologisch veldwerk (vanwege "Corona" voornamelijk online) naar geleefde religie in een zelfgekozen religieuze setting, waarbij de opgedane kennis uit de hoorcolleges wordt toegepast. De opdrachten vormen de basis van het uiteindelijke onderzoeksverslag (mini-etnografie). De voortgang van de opzet en uitvoering van het veldonderzoek wordt in de werkgroepen besproken en gepresenteerd.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Zie syllabus op Blackboard
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Actieve deelname
Weging10
Minimum cijfer-

Opdracht
Weging60
Minimum cijfer-

Tentamen
Weging30
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English