SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: MU1V20001
MU1V20001
Westerse muziek tot 1600
Cursus informatieRooster
CursuscodeMU1V20001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau1 (1 (Bachelor Inleiding))
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Media en Cultuurwetenschappen;
Contactpersoondr. E.T.F. Jas
Telefoon+31 30 2536321
E-mailE.T.F.Jas@uu.nl
Docenten
Docent
dr. E.T.F. Jas
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. E.T.F. Jas
Overige cursussen docent
Blok
2  (15-11-2021 t/m 28-01-2022)
Aanvangsblok
2
TimeslotABCD: ABCD
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus maakt deel uit van het eerste basispakket van de opleiding BA Muziekwetenschap en de minor Muziekwetenschap.
Cursusinschrijving geopendvanaf 31-05-2021 09:00 t/m 27-06-2021 23:59
AanmeldingsprocedureOsiris Student
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
Na-inschrijvingJa
Na-inschrijving geopendvanaf 25-10-2021 09:00 t/m 26-10-2021 23:59
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Het verwerven van kennis van en inzicht in de geschiedenis van de westerse muziek van de middeleeuwen tot het einde van de zestiende eeuw; het leren lezen van wetenschappelijke publicaties; het leren schrijven van een academisch betoog en het hanteren van de correcte terminologie.
Inhoud
In deze cursus wordt een geschiedenis verteld van de muziek van de westerse wereld van de middeleeuwen tot het einde van de zestiende eeuw. Daarbij wordt geprobeerd een evenwicht te bewaren tussen het belichten van politieke, sociale, economische en culturele factoren die vorm hebben gegeven aan deze muziek enerzijds en de beschrijving van representatieve muziekstukken anderzijds. De centrale categorie die het verhaal stuurt is het muzikale genre, want juist genres documenteren sociaal-muzikale verandering: het vestigen en doorbreken van conventies. Het betoog wordt geïllustreerd met klinkende voorbeelden. Deze cursus is onderdeel van basispakket 1, waarin de studenten zich behalve een fundament in de muziektheorie (Algemene muziekleer, Harmonie- en vormleer) en methodologie (Inleiding in de muziekwetenschap) basiskennis verwerven van de vroege westerse muziekgeschiedenis.
Aanvullende informatie
Early Exit option for international exchange students (5 ECTS)
 
Exchange students who are required to return to their home university before January, are allowed to choose an Early Exit option for this course. The Early Exit option means that students can finish the course before Christmas break, receiving 5 ECTS for the course. Students must make arrangements with the course coordinator at the start of the course.
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
Algemene belangstelling voor muziek; beheersing van het notenschrift; passieve beheersing van het Engels; passieve en actieve beheersing van het Nederlands.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Inleiding in de muziekwetenschap (MU1V17003); Algemene muziekleer (MU1V17001).
Bronnen van zelfstudie
Hennie Schouten, Muziekleer in theorie en praktijk, 7e druk (2009 of latere editie).
Verplicht materiaal
Boek
J. Peter Burkholder, Donald Jay Grout en Claude V. Palisca, A History of Western Music, 10de ed. New York [etc.]: Norton, 2019.
Kosten materiaal:55,00
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
In de hoorcolleges staat kennisoverdracht centraal; in de werkcolleges het actief beluisteren van de besproken muziek.

Voorbereiding bijeenkomsten
Het bestuderen van de leesstof.

Werkcollege

Toetsen
Essay
Weging30
Minimum cijfer-

Beoordeling
De mate van kennis van en inzicht in de stof van de cursus; de kwaliteit van de schrijfopdracht; de zorgvuldigheid van de formuleringen.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Toets 1
Weging35
Minimum cijfer-

Beoordeling
De mate van kennis van en inzicht in de stof van het hoorcollege, de informatie op Blackboard en de verplichte literatuur; de zorgvuldigheid van de formuleringen.

Deadlines
Worden op Blackboard bekendgemaakt

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Toets 2
Weging35
Minimum cijfer-

Beoordeling
De mate van kennis van en inzicht in de stof van het hoorcollege, de informatie op Blackboard en de verplichte literatuur; de zorgvuldigheid van de formuleringen.

Deadlines
Worden op Blackboard bekendgemaakt.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English