SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: ME2V15011
ME2V15011
Inleiding Nieuwe media en digitale cultuur
Cursus informatieRooster
CursuscodeME2V15011
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Media en Cultuurwetenschappen;
Contactpersoondr. J.F. van Vught
E-mailJ.F.vanVught@uu.nl
Docenten
Docent
R.D.P. Dielen
Overige cursussen docent
Docent
dr. A. Meuzelaar
Overige cursussen docent
Docent
A.P. Smit, MA
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.F. van Vught
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.F. van Vught
Overige cursussen docent
Blok
3  (07-02-2022 t/m 08-04-2022)
Aanvangsblok
3
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus maakt deel uit van het tweede basispakket MEC. Deze cursus is niet toegankelijk voor CIW studenten.
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-11-2021 t/m 28-11-2021
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Na het behalen van de cursus heeft de student: 
  1. elementaire kennis van de ontwikkelingen van de nieuwe media van halverwege de twintigste eeuw tot heden;
  2. elementair inzicht in de wijze waarop oude en nieuwe media zich in relatie tot elkaar hebben ontwikkeld;
  3. elementair inzicht in de potentiële rol van nieuwe media in hedendaagse politieke, economische, sociale en culturele veranderingsprocessen;
  4. elementaire repertoirekennis opgedaan met betrekking tot nieuwe mediaobjecten. 
Na het behalen van de cursus kan de student: 
  1. de ontwikkeling van nieuwe media analyseren aan de hand van diverse theoretische concepten;
  2. gebruik maken van de academische leesvaardigheden die nodig zijn om wetenschappelijke teksten effectief te bestuderen;
  3. gebruik maken van de academische schrijfvaardigheden die nodig zijn voor het weergeven van kennis en inzichten;
  4. gebruik maken van de academische schrijfvaardigheden die nodig zijn voor het structureren van een tekst, en het correct verwijzen naar wetenschappelijke literatuur.
Inhoud
De cursus biedt een overzicht van de ontwikkelingen van nieuwe (lees: digitale) media vanaf halverwege de twintigste eeuw tot heden. De cursus bespreekt de relaties tussen oude en nieuwe media en analyseert de mogelijke impact van nieuwe media op cultuur, politiek, economie en dagelijkse leven. De cursus draait om de vraag: welke rol speelt de opkomst van nieuwe media in onze levens? Om deze vraag te kunnen beantwoorden, wordt gebruik gemaakt van verschillende theoretische perspectieven, met name het technologisch determinisme (vertegenwoordigd door M. McLuhan) en het sociaal-constructivisme (vertegenwoordigd door R. Williams). 

Deze cursus maakt onderdeel uit van basispakket 2 van Media en cultuur, bouwt voort op historische en theoretische kennis die is opgedaan in basispakket 1 en biedt verdere training in academische (onderzoeks)vaardigheden, met een bijzondere focus op analysevaardigheden.

Deze cursus is niet toegankelijk voor CIW studenten.


 
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
De cursus veronderstelt dat je kennis hebt van de Nederlandse taal (lezen, schrijven, spreken), kennis; dat je bekend bent met het Chicago-systeem voor het verwijzen naar en annoteren van literatuur; dat je in staat bent om een tekst op hoofdlijnen samen te vatten; dat je een korte, goed gestructureerde tekst kunt schrijven.
Verplicht materiaal
Literatuur
Lister, M. et al. New Media: A Critical Introduction. Londen: Routledge, 2009.
Kosten materiaal:40,00
Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Een lijst met aanbevolen literatuur, films, muziek, games en websites wordt in de cursushandleiding bekend gemaakt.
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Algemeen
De hoorcolleges (in het Engels) bieden een introductie op nieuwe media en digitale cultuur en staan vooral in het teken van kennisoverdracht. De werkcolleges (in het Nederlands) bieden toelichting en verdieping op de onderwerpen die in de hoorcolleges worden besproken.

Voorbereiding bijeenkomsten
Bestuderen van literatuur en uitvoeren van lees- en schrijfopdrachten. Ook wordt van de studenten verwacht dat zij werken aan de opbouw van repertoirekennis van media-uitingen die representatief zijn voor de digitale cultuur, zoals computergames en websites.

Bijdrage aan groepswerk
Van de studenten wordt verwacht dat zij actief deelnemen aan de verschillende werkvormen in de cursus waaronder het bespreken van de leesvragen. Daarnaast zullen de studenten peerfeedback verschaffen op het werk van hun medestudenten.

Toetsen
Paper
Weging30
Minimum cijfer-

Schriftelijk tentamen 1
Weging60
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
- Paper: De wijze waarop de student uit een koppeling tussen casus en theorie eigen inzichten genereert (over casus en/of theorie) en deze inzichten overbrengt in een korte analyserende tekst.
- Schriftelijk tentamen: De wijze waarop de student kennis van en inzicht in het veld van nieuwe media studies kan verwoorden met de juiste inzet van wetenschappelijke termen en begrippen.
- Verslag: De wijze waarop de student in een korte betogende tekst inzichten biedt in een nieuw media fenomeen.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Verslag
Weging10
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English