SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: ME2V15004
ME2V15004
Inleiding theater & dans
Cursus informatieRooster
CursuscodeME2V15004
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Media en Cultuurwetenschappen;
ContactpersoonL.L. Karreman
Telefoon0641305399
E-mailL.L.Karreman@uu.nl
Docenten
Docent
L.L. Karreman
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
L.L. Karreman
Overige cursussen docent
Blok
4  (25-04-2022 t/m 01-07-2022)
Aanvangsblok
4
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingDeze cursus maakt deel uit van het tweede basispakket MEC.
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-11-2021 t/m 28-11-2021
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Na het behalen van de cursus heeft de student:
1. kennis verworven van belangrijke theater- en- danstheoretische begrippen en belangrijke ontwikkelingen in theater- en dansgeschiedenis, op verdiepend niveau;
2. geoefend met het begrijpend lezen van theoretische teksten op het gebied van theater en dans, op basis van opgedane basisvaardigheden in BP1. 

Na het behalen van de cursus kan de student:
1. aspecten van theater en dans analyseren vanuit dramaturgisch perspectief (methode);
2. schriftelijk rapporteren over de analyse van theater en dans, voortbouwend op vaardigheden ontwikkeld in BP1.
Inhoud
Is een cabaretier zichzelf op het toneel of speelt hij/zij een rol? Kunnen we politiek als een vorm van theater beschouwen? En welke rol speelt het lichaam in de hedendaagse dans? Deze en andere vragen staan centraal in deze cursus, die een introductie biedt op de geschiedenis, theorie en analyse van theater en dans, met het accent op de 20e en 21e eeuw. Theater wordt in deze cursus breed opgevat: de cursus belicht een breed scala aan theatergenres, zoals teksttoneel, dans, mime, cabaret en performance. De cursus is opgebouwd rondom een aantal theoretische kernbegrippen uit de theaterwetenschap, waaronder performativiteit, theatraliteit en dramaturgie. Deze begrippen worden steeds in verband gebracht met en ingezet voor de analyse van teksten en voorstellingen uit verschillende theatergenres en -tradities. In de hoorcolleges worden de theoretische begrippen uitgelegd en historisch gecontextualiseerd. In de werkcolleges besteden we aandacht aan de close reading van theoretische teksten en leer je hoe je een dramaturgische analyse van een theatervoorstelling maakt. Bij een dramaturgische analyse bestudeer je drie niveaus waarop een voorstelling betekenis krijgt. We maken hierbij een onderscheid tussen a. de ordenings- en compositieprincipes waarmee de relatie tussen performer en publiek wordt georganiseerd; b. de wijze waarop de toeschouwer door deze ordening wordt aangesproken en gepositioneerd; en c. de wijze waarop de voorstelling zich verhoudt tot de maatschappij waarvan ze deel uitmaakt.
In de cursus bieden we een actieve oriƫntatie op de praktijk door voorstellingsbezoek, nagesprekken met makers en een praktische workshop over dramaturgie.
 
Deze cursus maakt onderdeel uit van basispakket 2 van Media en cultuur en bouwt voort op historische en theoretische kennis die is opgedaan in basispakket 1 en biedt verdere training in academische (onderzoeks)vaardigheden, met een bijzondere focus op analysevaardigheden.
 
Competenties
-
Ingangseisen
-
Voorkennis
De cursus veronderstelt dat je bekend met het Chicago-systeem voor het verwijzen naar en annoteren van literatuur; dat je een bibliotheekinstructie hebt bijgewoond; dat je in staat bent om een tekst op hoofdlijnen samen te vatten; dat je een korte goed gestructureerde tekst kunt schrijven met inzet van wetenschappelijk idioom. Een goede beheersing van de Nederlandse taal is vereist (lezen, spreken en schrijven).
Verplicht materiaal
Literatuur
reader
Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
De cursus bestaat uit een hoorcollege en werkcolleges, voorstellingsbezoek en een workshop/masterclass. Hoorcolleges zijn gericht op kennisoverdracht, werkcolleges staan in het teken van het oefenen met verschillende aspecten van het maken van een dramaturgische analyse.

Voorbereiding bijeenkomsten
Zorgvuldig bestuderen voorgeschreven literatuur voor hoor- en werkcolleges; bezoek van verplichte voorstellingen; het maken van voorbereidende opdrachten voor de werkcolleges.

Bijdrage aan groepswerk
Actieve participatie tijdens de werkgroepsbijeenkomsten; een productieve en coƶperatieve instelling bij groepsopdrachten tijdens de werkcolleges

Werkcollege

Toetsen
Opdracht
Weging50
Minimum cijfer-

Beoordeling
Toets 1: portfolio van wekelijkse opdrachten. Toetst begrip van de literatuur; student moet een serieuze poging hebben gedaan de vragen te beantwoorden.
Toets 2: twee kleine papers (dramaturgische analyse). Toetst analyse- en schrijfvaardigheid.

Portfolio
Weging50
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English