SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: KU3V19001
KU3V19001
Denken over kunst
Cursus informatieRooster
CursuscodeKU3V19001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
ContactpersoonM.F.A. Kok, MA
E-mailm.f.a.kok@uu.nl
Docenten
Docent
M.F.A. Kok, MA
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
M.F.A. Kok, MA
Overige cursussen docent
Blok
1  (06-09-2021 t/m 05-11-2021)
Aanvangsblok
1
TimeslotBD: BD
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 31-05-2021 t/m 27-06-2021
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen

-  Kennis van en inzicht verwerven in de actuele onderzoekspraktijk op het gebied van kunst- en architectuurgeschiedenis.
-  Kennis van en inzicht verwerven in de wetenschapsfilosofische alsook maatschappelijke debatten m.b.t. het uitvoeren van kunst- en architectuurhistorisch onderzoek.
-  Oefenen van onderzoeksvaardigheden op gevorderd niveau.
-  Leren analyseren en evalueren van bestaand onderzoek op gevorderd niveau.
-  Wetenschappelijk leren reflecteren op eigen onderzoeksvragen alsook de wetenschappelijke en indien van toepassing maatschappelijke legitimering ervan.
-  Oefenen van schriftelijke en mondelinge vaardigheden.
Inhoud

In de cursus Denken over Kunst laten we ons licht schijnen over de kunstgeschiedenis als wetenschappelijke discipline, aan de hand van wetenschapsfilosofische vragen en voorbeelden uit de actuele onderzoekspraktijk. Vragen die aan bod komen zijn: Hoe hard zijn de bewijzen binnen het vakgebied van de kunstgeschiedenis? Hoe legitimeer je een onderzoeksvraag wetenschappelijk en maatschappelijk? Hoe doe je integer onderzoek? Waar trek je de grenzen van je onderzoeksveld en tegen welke grenzen kun je aanlopen als onderzoeker? Moet je als wetenschapper op het terrein van je ‘eigen’ vakgebied blijven of is het zinvol om te kijken wat er bij andere disciplines te halen valt?
Deze cursus wil je bovendien stimuleren om verder na te denken over kunst, verdere stappen te zetten met betrekking tot het doen van kunst- en architectuurhistorisch onderzoek en je voorbereiden op het schrijven van het eindwerkstuk.

 
Aanvullende informatie
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geesteswetenschappen

Je moet ook voldoen aan alle onderstaande verzamelingen met eisen
  • Verzameling 1
    • Alle onderstaande cursussen zijn behaald
      • Kun-De kunst van het onderzoeken (KU2V17003)
  • Verzameling 2
    • Minimaal 15 ECTS voor de categorie Bachelor Gevorderd behaald
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
-
Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege

Toetsen
Paper 1
Weging70
Minimum cijfer5,5

Presentatie
Weging30
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English