SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: KU3V18004
KU3V18004
Onderzoekswerkgroep kunst en architectuur tot 1850
Cursus informatieRooster
CursuscodeKU3V18004
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
Contactpersoondr. S.J. Moran
E-mailS.J.Moran@uu.nl
Docenten
Docent
dr. M.L. Meuwese
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S.J. Moran
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.J. Moran
Overige cursussen docent
Blok
4  (25-04-2022 t/m 01-07-2022)
Aanvangsblok
4
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-11-2021 t/m 28-11-2021
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
  • zelfstandig analyseren van of een of meer thema’s in de kunst en architectuur tot 1850
  • toepassen van de belangrijkste theorieën en onderzoeksmethoden bij de bestudering van de kunst en architectuur tot 1850
  • het resultaat van een onderzoek weer te geven in een samenhangend schriftelijk verslag, afgesloten met een heldere conclusie
Inhoud
Dit is de vierde cursus uit het verdiepingspakket Kunst en architectuur tot 1850.
In deze cursus wordt een thema uit de beeldende kunst tot 1850 bestudeerd. Elke student bestudeert een deelonderwerp, samen met de belangrijkste theorieën en methoden.
Deze cursus heeft mogelijk verplichte vrijdagexcursies buiten de reguliere collegetijden.

Voor studenten LAS en TCS die deze cursus volgen als deel van het kernpakket van hun hoofdrichting geldt een verplichte voorbereiding. Informatie: https://tcs.sites.uu.nl/
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geesteswetenschappen
  • Minimaal 45 ECTS voor de categorie Bachelor Inleiding behaald
Voorkennis
Kennis van de kunst en architectuur tot 1850.
Aanvulling voor TCS: 45 EC BA waarvan KU2V17003 en KU1V17003
Voorkennis kan worden opgedaan met
De chronologische cursussen uit het eerste jaar, de cursus Kunst onderzoeken alsook de gehele leerlijn Onderzoek en onderzoeksvaardigheden in jaar 1. Ook met eerdere cursussen uit dit verdiepingspakket.
Bronnen van zelfstudie
In overleg aan te bevelen.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
-
Werkvormen
Hoor/werkcollege

Algemeen
Wekelijkse bijeenkomsten van ongeveer drieëneenhalf uur, een of meer dagexcursies.

Voorbereiding bijeenkomsten
Bestudering opgegeven literatuur, zelfstandig literatuuronderzoek, museumbezoek.

Bijdrage aan groepswerk
Actieve deelname aan de discussie; materiaal uitwisselen; kritisch beoordelen van de schriftelijke en mondelinge presentaties van anderen.

Individueel

Toetsen
Actieve deelname
Weging10
Minimum cijfer-

Beoordeling
Actieve participatie; mondelinge presentatie; paper; verslag: een schriftelijke of mondelinge onderzoeksrapportage

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium - overig

Paper
Weging70
Minimum cijfer-

Verslag
Weging20
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English