SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: KU3V18003
KU3V18003
Excursie buitenland: kunst en architectuur tot 1850
Cursus informatieRooster
CursuscodeKU3V18003
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
Contactpersoondr. V.M. Schmidt
E-mailv.m.schmidt@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
dr. V.M. Schmidt
Overige cursussen docent
Docent
dr. V.M. Schmidt
Overige cursussen docent
Blok
3  (07-02-2022 t/m 08-04-2022)
Aanvangsblok
3
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingCursus met voorrangsregels.
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-11-2021 t/m 28-11-2021
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
  • Zelfstandig analyseren van kunst en architectuur van voor 1850 op locatie en in hun specifieke context en daarover kritisch reflecteren, in zowel mondelinge presentaties als in een eindpaper.
  • Inzicht in de belangrijkste kunst en architectuur van voor 1850, instituties en collecties.
  • Inzicht in de belangrijkste theorieën en concepten bij de bestudering van kunst en architectuur van voor 1850. 
  • Academisch denken, handelen en schrijven.
  • Het overbrengen van kennis en inzichten op anderen.
  • Kennis hanteren in een bredere context.
Inhoud
Deze cursus heeft het karakter van een onderzoekseminar waarin de bestudering van kunst en architectuur van voor 1900 op locatie en in hun specifieke context centraal staat. Deelnemers moeten er rekening mee houden dat ze ruim een week in Florence verblijven. De nadruk zal liggen op beeldende kunst én architectuur uit de Renaissance (1300-1550).

Dit is de derde cursus uit Verdiepingspakket 1: Kunst en architectuur tot 1850. De vier cursussen in het verdiepingspakket bereiden voor op het BA-eindwerkstuk.

Let op: dit is een cursus met voorrangsregels. Je dient je in te schrijven voor deze cursus vóór 15 november 12.00 uur.
De plaatsingscommissie bepaalt of je geplaatst wordt en zorgt voor plaatsing per bestemming. Deze cursus is alleen toegankelijk voor studenten van de BA opleiding Kunstgeschiedenis en voor studenten TCS en LAS die deze cursus in hun hoofdrichting volgen.

Wie ook het andere verdiepingspakket van Kunstgeschiedenis volgt, heeft geen recht op een tweede excursie naar het buitenland. Voor deze studenten wordt in overleg met de cursuscoördinator en de studieadviseur een alternatief aangeboden. 

Voor studenten LAS en TCS die deze cursus volgen als deel van het kernpakket van hun hoofdrichting geldt een verplichte voorbereiding. Informatie: https://tcs.sites.uu.nl/

 
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geesteswetenschappen
  • Minimaal 45 ECTS voor de categorie Bachelor Inleiding behaald
Voorkennis
Kennis van de belangrijkste ontwikkeling in de kunst en architectuur tot 1850 op niveau 2
Aanvulling voor TCS: 45 EC BA waarvan KU2V17003 en KU1V17003
Voorkennis kan worden opgedaan met
Eerstejaarscursussen en verdiepingspakket van de BA Kunstgeschiedenis.
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Literatuur
Eve Borsook, The Companion Guide to Florence (of de Nederlandse vertaling)
Werkvormen
Excursie

Algemeen
Het hoofdbestanddeel van deze cursus is een excursie naar het buitenland. Dat betekent dat de kunst en architectuur op locatie en in hun specifieke context worden bestudeerd en geanalyseerd.

Wie een tweede verdiepingspakket van Kunstgeschiedenis volgt, heeft geen recht op een tweede excursie naar het buitenland. Voor deze studenten is er een excursieprogramma in het binnenland
.

Hoor/werkcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Bestuderen van de opgegeven literatuur ter voorbereiding van werkcolleges en de excursie.

Bijdrage aan groepswerk
Het houden van referaten, participeren in de discussies n.a.v. de referaten en de bestudeerde literatuur, participeren in de analyse van, en de discussie over, de kunst en architectuur tijdens de excursie.

Toetsen
Paper
Weging60
Minimum cijfer5,5

Deadlines
Paper inleveren voor het einde van het blok

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

Referaat
Weging40
Minimum cijfer5,5

SluitenHelpPrint
Switch to English