SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: KU3V18002
KU3V18002
Kathedralen, paleizen en burgerlijke bouwkunst in stad en land, van de middeleeuwen tot ca. 1800
Cursus informatieRooster
CursuscodeKU3V18002
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
ContactpersoonM. Hurx
E-mailM.Hurx@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
M. Hurx
Overige cursussen docent
Docent
M. Hurx
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. K.A. Ottenheym
Feedback en bereikbaarheid
Overige cursussen docent
Blok
2  (15-11-2021 t/m 28-01-2022)
Aanvangsblok
2
TimeslotBC: BC
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 31-05-2021 t/m 27-06-2021
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De cursus geeft inzicht in de belangrijkste ontwikkelingen in de Westerse bouwkunst, stedebouw en interieurs van de late middeleeuwen tot en met de achttiende eeuw aan de hand van wisselende thema's die samenhangen met actueel onderzoek. Daarnaast zullen er specifieke vaardigheden voor het bestuderen van architectuur worden getraind zoals het lezen van verschillende soorten architectuurtekeningen, het onderzoeken van de gebouwen zelf en het gebruik van archiefbronnen.
Inhoud
Dit is de tweede cursus uit het verdiepingspakket Kunst en architectuur tot 1850.
In deze cursus wordt elk jaar voor een thema gekozen dat aansluit bij actueel onderzoek. Dit jaar staat de ontwikkeling van residenties in de Lage Landen tussen 1400 en 1750 centraal. Er zal gekeken worden hoe het wonen van de elite veranderde en welke gevolgen dit had voor de architectuur. We beginnen in de Late Middeleeuwen met de transformatie van kastelen met een voornamelijk defensieve functie naar representatieve kastelen en eindigen met buitenplaatsen in de achttiende eeuw. Ook zal er aandacht zijn hoe de gebruiken van de elite een weerslag hadden op het wonen van stedelingen.
Een belangrijk onderdeel van deze cursus is het maken van reconstructies van het gebruik en indeling van kastelen en buitenplaatsen aan de hand van verschillende bronnen, waaronder inventarissen, plattegronden en oude afbeeldingen. Elke student zal een gebouw naar eigen keuze gaan bestuderen (mogelijk in kleine groepjes) en nader analyseren hoe de samenhang tussen vorm en functie in deze periode is veranderd.
Iedereen houdt een presentatie over haar/zijn onderwerp en sluit de cursus af met een werkstuk.

Let op: de excursies die bij deze cursus horen vinden plaats op vrijdag. 

Voor studenten LAS en TCS die deze cursus volgen als deel van het kernpakket van hun hoofdrichting geldt een verplichte voorbereiding. Informatie: https://tcs.sites.uu.nl/
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geesteswetenschappen
  • Minimaal 45 ECTS voor de categorie Bachelor Inleiding behaald
Voorkennis
Aanvulling voor TCS: 45 EC BA waarvan KU2V17003 en KU1V17003
Voorkennis kan worden opgedaan met
Basispakketcursussen Kunstgeschiedenis
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
wordt nader bekend gemaakt
Kosten materiaal:80,00
Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
wordt nader bekend gemaakt
Werkvormen
Excursie

Hoor/werkcollege

Toetsen
Paper
Weging70
Minimum cijfer5,5

Referaat
Weging30
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English