SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: KU3V18001
KU3V18001
Kijken met andere ogen. Bronnen en benaderingen voor de kunst voor 1850
Cursus informatieRooster
CursuscodeKU3V18001
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
ContactpersoonS. Frequin, MA
E-mailS.Frequin@uu.nl
Docenten
Contactpersoon van de cursus
S. Frequin, MA
Overige cursussen docent
Docent
S. Frequin, MA
Overige cursussen docent
Blok
1  (06-09-2021 t/m 05-11-2021)
Aanvangsblok
1
TimeslotBCD: BCD
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 31-05-2021 t/m 27-06-2021
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
  • Verkrijgen van kennis van en inzicht in de belangrijkste bronnen en benaderingen die van belang zijn voor het (in context) bestuderen van beeldende kunst voor 1850.
  • Verkrijgen van kennis en kritisch leren analyseren en evalueren van visies uit de geschiedenis van de kunstgeschiedenis op de beeldende kunst voor 1850.
  • Verkrijgen van kennis en inzicht in de relatie met disciplines die van belang zijn voor bestudering van de kunstgeschiedenis voor 1850.
  • Zelfstandig onderzoeken van een kunstwerk als materiële bron in al zijn facetten.
Inhoud

Dit is de eerste cursus uit het verdiepingspakket Kunst en architectuur tot 1850. Deze cursus belicht belangrijke bronnen, methoden en hulpwetenschappen voor de beeldende kunst van voor 1850: zoals historiografie, kostuumkunde, heraldiek, paleografie, archeologie en archiefkunde. Er is ook aandacht voor de voor wetenschappelijk onderzoek belangrijke aspecten als restauratie, reconstructie, vervalsing en de mogelijkheden van materiaaltechnisch onderzoek. In het tweede deel van de cursus passen de studenten deze kennis en inzichten toe op een wetenschappelijk werkstuk met een zelfgekozen onderwerp waarin verschillende benaderingen kritisch vergeleken worden..
 
Deze cursus bereidt voor op de navolgende cursussen van dit verdiepingspakket: Kathedralen, paleizen en stedelijke bouwkunst (KU3V18002), de Excursiewerkgroep kunst en architectuur tot 1850 (KU3V18003) en de Onderzoekswerkgroep kunst tot 1850 (KU3V18004).

Let op: de excursies die bij deze cursus horen vinden plaats op vrijdag. 

Voor studenten LAS en TCS die deze cursus volgen als deel van het kernpakket van hun hoofdrichting geldt een verplichte voorbereiding. Informatie: https://tcs.sites.uu.nl/
 
Aanvullende informatie
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geesteswetenschappen
  • Minimaal 45 ECTS voor de categorie Bachelor Inleiding behaald
Voorkennis
De cursussen van het eerste jaar Kunstgeschiedenis
Aanvulling voor TCS: 45 EC BA waarvan KU2V17003 en KU1V17003
Voorkennis kan worden opgedaan met
Creaties van de Hemel, Gouden eeuwen, Iconografie, Van papier tot plastic.
Verplicht materiaal
Boek
D'Alleva, Anne. Methods & theories of art history. London: Laurence King Publishing, 2015.
Boek
Nelson, Robert S en Richard Shiff. Critical Terms for Art History. 2nd ed. Chicago: University of Chicago Press. 2003.
Werkvormen
Excursie

Hoor/werkcollege

Voorbereiding bijeenkomsten
Voorafgaand aan de colleges bestuderen de studenten de opgegeven stof en maken zij eventuele voorbereidende opdrachten.

Bijdrage aan groepswerk
Tijdens de colleges wordt van de studenten een actieve houding verwacht: kritische reflectie en presentaties naar aanleiding van de gelezen literatuur en het wetenschappelijk onderzoek naar kunst voor 1850.

Toetsen
Paper
Weging60
Minimum cijfer5,5

Essay tentamen
Weging40
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Wetenschappelijk onderzoek naar een kunsthistorisch werk in al zijn facetten.

Deadlines
n.t.b.

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English