SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: KU3V14010
KU3V14010
Eindwerkstuk BA Kunstgeschiedenis
Cursus informatieRooster
CursuscodeKU3V14010
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeEindscriptie
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
ContactpersoonP. van Rossem
E-mailP.vanRossem@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
dr. H. Bavelaar
Overige cursussen docent
Docent
Docent nog onbekend
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.L. Meuwese
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.J. Moran
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
P. van Rossem
Overige cursussen docent
Blok
1  (06-09-2021 t/m 05-11-2021)
Aanvangsblok
1/  2/  3/  4
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 31-05-2021 t/m 27-06-2021
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
Dit werkstuk is de individuele afronding van de bachelor kunstgeschiedenis. Het eindwerkstuk kan voortvloeien uit een eerder gevolgde cursus, maar is een zelfstandig product waarvan het onderwerp in overleg met de begeleidende docent zelf bepaald kan worden.
In de structuur van het werkstuk moeten herkenbaar aanwezig zijn:
- probleem- of vraagstelling;
- een kritische beschrijving van de stand van de kennis en de inzichten met betrekking tot het gestelde probleem, de zogenaamde status questionis;
- een kritische verantwoording en waardering van het gebruikte empirische materiaal (literatuur, bronnen);
- een korte reflectie op de gebruikte onderzoeksmethode;
- een betoog waarin het empirische materiaal wordt gepresenteerd en wordt gerelateerd aan de probleem- of vraagstelling;
- een conclusie, waarin in het kort de gevonden resultaten op een rij worden gezet, wederom in het licht van de vraagstelling;
- een bibliografie en een notenapparaat. 
 
Inhoud
Het onderdeel BA-eindwerkstuk heeft alle kenmerken van een reguliere cursus met plenaire bijeenkomsten (begeleiding in groep en eventueel peer feedback)  en/of individuele afspraken, tussentijdse deadlines en duidelijke afspraken tussen de student en begeleidende docent. Een belangrijk verschil:  er wordt van de student een grotere zelfstandigheid vereist. Het eindwerkstuk vorm het sluitstuk van je bachelor opleiding waarin je aantoont een klein onderzoek te kunnen uitvoeren naar een problematiek waarin jij interesse hebt. Het is verstandig om een eerdere gemaakte paper verder uit te werken. Ook docenten kunnen haalbare onderwerpen suggereren of jou helpen in het realistisch afbakenen van jouw onderwerp. 

Studenten worden automatisch in een eindwerkstuk groep geplaatst door de programmacoördinator. De volledige procedure wordt toegelicht in een uitgebreide informatiesessie bij de aanvang van het academiejaar. 


Wanneer volg je het BA-Eindwerkstuk?
•         Kunstgeschiedenisstudenten volgen het Kun-BA-Eindwerkstuk van 7,5 EC in blok 2 of blok 3. Ditzelfde geldt voor studenten van TCS of LAS met een HR Kunstgeschiedenis.
•         Premasterstudenten schrijven het BA-Eindwerkstuk in blok 4 (7,5 EC)

Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen is het mogelijk om je BA Eindwerkstuk in blok 1 te schrijven. Je mag je hiervoor niet zomaar inschrijven, dit kan alleen via de studieadviseur van de opleiding Kunstgeschiedenis.  
De studieadviseur controleert of je hiervoor in aanmerking komt. 

 
Hoe schrijf je je in? 
•         Je schrijft je tijdens de reguliere inschrijfperiode via Osiris in voor ofwel blok 2, ofwel blok 3. 
•         Let op: wil je een eindwerkstuk van 15 EC schrijven? Schrijf je dan in op cursuscode KU3V18010. 
 
Aanvullende informatie
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geesteswetenschappen
  • Minimaal 15 ECTS voor de categorie Bachelor Gevorderd behaald
Voorkennis
Studenten hebben deelgenomen aan een onderzoekwerkgroep op het vlak van de moderne en hedendaagse kunst; beeldende kunst voor 1850 of Architectuurgeschiedenis
Verplicht materiaal
-
Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
-
Werkvormen
Werkcollege

Algemeen
De student werkt in kleine groepen aan het schrijven van het Bachelor Eindwerkstuk.

Voorbereiding bijeenkomsten
De student bereidt zich voor op door de docent opgegeven opdrachten.

Bijdrage aan groepswerk
De student doet mee aan de groepsonderdelen, met o.a. het kritisch beoordelen van het werk van medestudenten.

Toetsen
Bachelorscriptie
Weging100
Minimum cijfer-

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English