SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: KU2V17003
KU2V17003
De kunst van het onderzoeken
Cursus informatieRooster
CursuscodeKU2V17003
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau2 (Bachelor Verdiepend)
CursustypeCursorisch onderwijs
VoertaalNederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis;
ContactpersoonP. van Rossem
E-mailP.vanRossem@uu.nl
Docenten
Docent
M.F.A. Kok, MA
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.J. Moran
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
P. van Rossem
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. C.W.M. Stolwijk
Overige cursussen docent
Blok
3  (07-02-2022 t/m 08-04-2022)
Aanvangsblok
3
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
Cursusinschrijving geopendvanaf 01-11-2021 t/m 28-11-2021
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
- Leren analyseren en evalueren van een kunsthistorisch vraagstuk.
- Oefenen van het zelfstandig formuleren en uitwerken van een relevante probleemstelling en onderzoeksvraag.
- Verdiepen van je vaardigheden op het vlak van dataverzameling, het zoeken naar literatuur en andere bronnen
- Oefenen met kunsthistorisch onderzoek en je inzicht verdiepen in alsook het inzetten van geschikte onderzoeksmethoden, onderzoekskaders en kunsthistorische kennis.
- Eerste stappen zetten in het leren in acht nemen van wetenschapsfilofische overwegingen 
- Je inzicht in het werken met het wetenschappelijk apparaat (bibliografie, verwijzingen, annoteren...) verder uitbouwen
- Ontwikkelen van een kritische houding.
- Ontwikkelen van (academische) schriftelijke en mondelinge vaardigheden. Het leren opbouwen van een academisch betoog. 
 
 


 
Inhoud
Deze cursus introduceert je in de mogelijkheden en grenzen van het verrichten van wetenschappelijk onderzoek in de discipline kunstgeschiedenis. Dat is een ware kunst met eigen instrumenten en spelregels die stapsgewijs zullen worden ontdekt en toegepast. Deze cursus is gericht op het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden aan de hand van object(kunst)-, gebouw-, bronnen- en literatuuronderzoek. je maakt kennis met het opbouwen van een onderzoekskader en met wetenschapsfilosofische inzichten. Er wordt tijdens excursies en eigen onderzoek ervaring opgedaan met de belangrijkste onderzoekscentra in Nederland, met primaire schriftelijke bronnen (archieven), museumdocumentatie en met digitale databases. De student schrijft tijdens deze cursus stapsgewijs een wetenschappelijk werkstuk waarin informatie geselecteerd, kritisch geanaliseerd en logisch geordend en geannoteerd wordt. Daarover houdt de student ook een referaat.
In deze cursus worden excursies geroosterd op vrijdagen. Houdt er rekening mee dat die excursies meer tijd in beslag nemen, en (kunnen) afwijken van het rooster.

 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geesteswetenschappen
Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
-
Werkvormen
Excursie

Hoor/werkcollege 1

Hoor/werkcollege 2

Toetsen
Paper
Weging70
Minimum cijfer5,5

Portfolio
Weging0
Minimum cijfer5,5

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Organisatorische vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context

Referaat
Weging30
Minimum cijfer-

SluitenHelpPrint
Switch to English