SluitenHelpPrint
Switch to English
Cursus: KE3V14003
KE3V14003
Eindwerkstuk BA Keltisch
Cursus informatieRooster
CursuscodeKE3V14003
Studiepunten (ECTS)7,5
Categorie / Niveau3 (Bachelor Gevorderd)
CursustypeEindscriptie
VoertaalEngels, Nederlands
Aangeboden doorFaculteit Geesteswetenschappen; BA Onderwijs Geesteswetenschappen; Ug School Talen, Literatuur en Communicatie;
Contactpersoondr. M. O Flaithearta
Telefoon6160
E-mailM.OFlaithearta@uu.nl
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
dr. S.P. van Bommel
Overige cursussen docent
Docent
dr. M. Buijs
Overige cursussen docent
Docent
A. Griffith
Overige cursussen docent
Docent
K. Lemmen-Friedrich, MA
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M. O Flaithearta
Overige cursussen docent
Blok
1  (06-09-2021 t/m 05-11-2021)
Aanvangsblok
1/  2/  3/  4
Timeslot-: Niet van toepassing
Onderwijsvorm
Voltijd
OpmerkingNeem altijd ruim vóór aanvang van het blok waarin het werkstuk geschreven wordt contact op met de beoogde begeleider.
Cursusinschrijving geopendvanaf 31-05-2021 t/m 27-06-2021
AanmeldingsprocedureOsiris
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure(Sub)school
Cursusdoelen
De student toont aan door middel van het eindwerkstuk zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te kunnen verrichten op een deelgebied van de Keltische taalkunde, letterkunde of cultuur, dan wel op een deelgebied van de Griekse of Latijnse talen en culturen in de Europese traditie. De student kan hier bovendien op effectieve wijze schriftelijk verslag van doen volgens de normen van wetenschappelijkheid.
Inhoud
Het eindwerkstuk vormt een academische proeve van bekwaamheid op het terrein van de Keltische talen en cultuur, dan wel op het terrein van de Griekse of Latijnse talen en culturen in de Europese traditie. De student toont hierbij aan in staat te zijn een aspect van het vakgebied te onderzoeken en dit te beoordelen mede in het licht van de wetenschappelijke en maatschappelijke discussie hieromtrent. Het eindproduct is het verslag van dit onderzoek dat moet voldoen aan wetenschappelijke eisen. Het moet nauwkeurig, controleerbaar en systematisch zijn. De student maakt hierbij duidelijk in staat te zijn de resultaten van zijn/haar bevindingen op een effectieve wijze te presenteren.
 
Het werkstuk heeft in principe de vorm van een schriftelijk verslag in het Nederlands of het Engels.
 
 
Meer informatie over vorm en inhoud van het werkstuk is te lezen op de website van de opleiding Keltische talen en cultuur. Je vindt daar ook informatie over de studielast, duur, begeleiding, procedure en beoordeling.
 
* Voor studenten die vóór september 2013 zijn gestart met de opleiding geldt dat het werkstuk qua inhoud (en normaliter ook qua planning) aansluit op een cursus op niveau 3. In uitzonderlijke gevallen kan een eindwerkstuk aansluiten op een cursus op niveau 2 mits de student voldoende kennis van het onderwerp heeft.
 
Aanvullende informatie
Kijk voor meer informatie over de cursus vanaf augustus regelmatig op Blackboard.
 
Competenties
-
Ingangseisen
Je moet voldoen aan de volgende eisen
  • Ingeschreven voor een opleiding van de faculteit Faculteit Geesteswetenschappen
Voorkennis
Gedegen kennis en adequate beheersing van de taal van de opleiding; kennis van de Keltische taalkunde, letterkunde en cultuur dan wel van de Griekse of Latijnse talen en culturen; kennis op het vakgebied van het onderwerp van het eindwerkstuk.
Voorkennis kan worden opgedaan met
Verplichte cursussen major dan wel hoofdrichting Klassieke talen; keuzecursussen op niveau 3 (in uitzonderlijke gevallen niveau 2).
Verplicht materiaal
-
Werkvormen
Individueel

Algemeen
Zie voor informatie over de intensiteit, duur en frequentie van de begeleidingsbijeenkomsten: https://students.uu.nl/gw/keltische-talen-en-cultuur/studieprogramma/afstudeertraject/bachelor-eindwerkstuk

Voorbereiding bijeenkomsten
De individuele gesprekken met de begeleider worden voorbereid zoals onderling afgesproken, bijvoorbeeld door tijdige inlevering van een hoofdstuk of onderzoeksverslag.

Toetsen
Bachelorscriptie
Weging100
Minimum cijfer5,5

Beoordeling
Het vermogen zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te verrichten en daarvan op een wetenschappelijke wijze verslag te doen.
Zie voor de procedure bij onvoldoende resultaat: https://students.uu.nl/gw/keltische-talen-en-cultuur/studieprogramma/afstudeertraject/bachelor-eindwerkstuk

Deadlines
Zie https://students.uu.nl/gw/keltische-talen-en-cultuur/studieprogramma/afstudeertraject/bachelor-eindwerkstuk

Aspecten van academische vorming
Academisch denken, werken en handelen
Communicatieve vaardigheden
Organisatorische vaardigheden
Kennis hanteren in een bredere context
Hanteren van wetenschappelijk instrumentarium

SluitenHelpPrint
Switch to English